Právník / právnička v odboru sociálních věcí (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici právník / právnička v odboru sociálních věcí. Bližší informace o podmínkách a požadavcích výběrového řízení a způsobu podání přihlášky podle zákona č. 312/2002 Sb. naleznete v úplném oznámení na úřední desce na www.praha.eu nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy na kariera.praha.eu.

Nabídky prosím nezasílejte prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce. Přihlášku je třeba doručit způsobem uvedeným v oznámení o vyhlášení výběrového řízení nejpozději dne 22. 1. 2020.

Stručná charakteristika práce:

 • výkon právních činností odboru včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
 • posuzování veřejnoprávních smluv, řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy.
 • zajišťování majetkoprávní agendy odboru.
 • zpracovávání metodických pokynů odboru a jejich aktualizace.
 • řešení stížností vztahující se k poskytovaným zdravotním a sociálním službám.
 • zpracovávání koncepčních materiálů pro jednání orgánů hl. města Prahy.
 • činnosti spojené s personální agendou týkající se ředitelů příspěvkových organizací v působnosti odboru.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo základní orientace v právních předpisech oblasti sociálních věcí, zejména znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, vše v platném znění znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • schopnost pracovat s právními informačními systémy
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • schopnost samostatného rozhodování, přesnost, pečlivost, zodpovědnost analytické myšlení

Co Vám nabídneme?

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • plný pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu
 • pozice je vhodná i pro absolventa/absolventku
 • platovou třídu 11 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
 • osobní ohodnocení po zkušební době pracoviště v centru Prahy
 • pružnou pracovní dobu
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny indispozičního volna
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

e-mail: kariera.magistrat@praha.eu
web: http://urdeska.praha.eu/files/vyberove%20rizeni_STR_5mist_pr%C3%A1vn%C3%ADk_VR10-20.pdf?ids=JuTm7rC7gh0Vx-pbxsh-gvwYlVYw==