Projektový a finanční manager (Moravský Beroun)

 
Pro již probíhající projekt Podpora sociální práce v obci Moravský Beroun město Moravský Beroun aktuálně hledá pracovníky na tyto pozice:
 
Projektový manažer (0,2 úvazku)
 
Finanční manažer (0,2 úvazku)
 
Projekt je zaměřen na zvýšení dostupnosti výkonu sociální práce klientům a její profesionalizaci. Zlepšení systému sociální práce. Zajištění vzdělávání a supervize dvěma projektovým i jednomu stávajícímu sociálnímu pracovníku. Interdisciplinární a multidisciplinární spolupráce a spolupráce s dalšími aktéry v sociální oblasti. Přenos dobré praxe mezi sociálními pracovníky. Propojení projektu s projektem MPSV Systémová podpora sociální práce v obcích. Realizace projektu je plánována na 36 měsíců.
 
A dále pro projekt Rozvoj komunitních aktivit ve městě Moravský Beroun:
 
Projektový manažer (0,2 úvazku)
 
Finanční manažer (0,2 úvazku)
 
Předmětem projektu je realizace komunitních aktivit ve městě Moravský Beroun s cílem zlepšit sociální soužití skupin ve městě a posílit tak sociální začleňování osob ohrožených vyloučením. Klíčové aktivity jsou zaměřené na rozvoj komunitní práce a aktivit komunitního centra. Jedná se o nástroje, které na území města dosud nebyly realizované. Realizace projektu je plánována na 24 měsíců.
 
Po dohodě je možné pracovat také z domu.
 
Vypsané pozice je ideálně možné sjednotit v jeden větší pracovní úvazek.
 
Bližší informace emailem: matous.pirek@morberoun.cz
 
Vážní zájemci kontaktujte telefonicky ing. Romana Mondeka: 554 773 124

e-mail:
web: