Ředitel/ka Charity (Český Těšín)

 
Diecézní charita ostravsko-opavská se sídlem Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na funkci ŘEDITEL/KA CHARITY ČESKÝ TĚŠÍN.
 
Kvalifikační předpoklady:        
 • Vysokoškolské vzdělání (sociální či ekonomické výhodou)
 • Praxe v řízení
 • Zkušenosti s čerpáním dotací a grantů
 • Řidičský průkaz sk. B
 • Morální bezúhonnost
 • Základní znalost sociálního učení Katolické církve a sociální problematiky
 • Komunikativnost a smysl pro odpovědnost
 • Sociální cítění a empatie

K písemné přihlášce je nutno doložit:

 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
 • Kopii vysvědčení či diplomu o dosažení nejvyššího vzdělání
 • Hlavní koncepční teze ve vztahu k rozvoji Charity Český Těšín (1 – 2 strany)
 • Strukturovaný životopis (musí obsahovat přehled dosavadní praxe)

Přihlášku s přílohami je nutno doručit nejpozději do 15.1.2016 na adresu: Diecézní charita ostravsko-opavská, Kratochvílova 3, 702 00   Moravská Ostrava. Na obálku uveďte „Výběrové řízení – neotvírat!“

Mgr. Lukáš Curylo, v.r.
Ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské

e-mail:
web: