Sociální asistent, Terénní pracovník – 2 pozice (Praha)

 
Azylový dům sv. Terezie poskytuje sociální služby (nízkoprahové denní centrum, noclehárna, azylový dům) lidem bez domova. Arcidiecézní charita Praha, která je zřizovatelem Azylového domu sv. Terezie, hledá do týmu pracovníků AD sociálního asistenta a terénního pracovníka. Více informací ke každé z uvedených pozic naleznete v odkazech níže.

e-mail: socialni.adterezie@praha.charita.cz
web: http://www.praha.charita.cz