Sociální klíčový pracovník (Jesenicko)

 
Posláním organizace Spolu pro rodinu v oblasti NRP je pomáhat dětem, jež nemohou vyrůstat ve vlastní rodině a osobám, které o ně pečují, a to prostřednictvím doprovázení a podpory jejich pěstounů. Každá rodina má svého sociálního – klíčového pracovníka, který je jí přidělen.
 
Tento pracovník:
 • dojednává se zájemcem podobu spolupráce
 • uzavírá s ním Dohodu o výkonu pěstounské péče
 • vstupuje-li pracovník do rodiny, která již má uzavřenou dohodu, postupně se s rodinou seznamuje a mapuje její potřeby
 • rodinu navštěvuje pravidelně, nejméně 1x za dva měsíce
 • sociální – klíčový pracovník rodině poskytuje požadované služby, nebo zajišťuje jejich poskytování externími pracovníky, případně jiným subjektem
 • koordinuje služby, které jsou rodině poskytovány a úzce spolupracuje se sociálním pracovníkem OSPOD

Klíčové aktivity:

 • Sociální pracovník realizuje činnosti v rozsahu pověření dle Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, v platném znění
 • Při realizaci výše uvedených činností se řídí platnými právními normami a aktuálními interními metodikami a ostatními předpisy spolku
 • Být k dispozici na služebním telefonu v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hodin, příp. dle individuální domluvy
 • Sleduje plnění dohod o výkonu pěstounské péče a reviduje průběh pobytu dítěte v pěstounské péči
 • Pravidelné návštěvy dítěte a rodiny – mohou probíhat i v pozdějších odpoledních hodinách a přizpůsobují se časovým možnostem pěstounů
 • Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, komunikace s externími pracovníky
 • Poskytnutí pomoci pěstounům při zajištění osobní péče a vzdělávání v oblasti výchovy a péče o dítě
 • Příprava a realizace asistovaných kontaktů dítěte s biologickou rodinou nejen v pracovních dnech
 • Příprava a realizace akcí pro pěstouny a děti (semináře, vzdělávací kluby, vzdělávací víkendy, výlety, dílničky…), – nejen v pracovních dnech
 • Pravidelný kontakt s orgánem sociálně právní ochrany dítěte, úřady, školami a dalšími institucemi a intenzivní propojení s pracovním týmem, účast na případových konferencí
 • Vypracování zpráv o výkonu pěstounské péče jednotlivých rodin (co půl roku), posílá dle vyžádání zprávy k soudu
 • Vedení spisové dokumentace, jak v tištěné, tak v elektronické podobě
 • Účastní se týmových porad a supervizí týmu (supervize probíhají zpravidla v Ostravě)
 • Vzdělává se pro svou profesi v rozsahu nejen požadovaném zákonem
 • Orientuje se v místní síti služeb a institucí
 • Řídí se pokyny vedení spolku a přímých nadřízených

Na danou pozici bude požadováno:

 • Dokončené vzdělání VOŠ nebo VŠ se zaměřením na sociální práci (dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • Trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • Schopnost samostatné práce a organizační schopnosti
 • Orientaci v relevantních právních předpisech (zejm. zákon o sociálních službách a zákon o sociálně-právní ochraně dětí) a znalost Standardů kvality SPOD a SS
 • Zodpovědnost, komunikační dovednosti, flexibilitu, odolnost, vysoké pracovní nasazení, schopnost empatie, ochotu dále se vzdělávat a pracovat pod supervizí
 • Samostatnost a současně schopnost spolupráce v týmu, loajalita k organizaci
 • Profesionální vystupování, pružnost a přizpůsobivost
 • Znalost práce na PC (Excel, Word, Power Point, práce s internetem)
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

Vítáme:

 • Dobrá orientace v sociálním poradenství
 • Praxe v oboru
 • Zkušenosti z práce s dětmi
 • Kreativita

Strukturovaný životopis, případně relevantní reference, prosím zasílejte e-mailem do 31. 12. 2018 na adresu: veronika.cechova@spoluprorodinu.cz, do předmětu uveďte „výběrové řízení a název pozice“. Případné dotazy na tel. čísle: 733 607 545 – Mgr. Veronika Čechová, organizátor výběrového řízení. Výběrové řízení je dvoukolové, k ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti a kandidátky. Oznámení o negativním výsledku výběrového řízení zasíláme pouze na vyžádání mailem. Vyhrazujeme si právo výběrové řízení prodloužit, případně neobsadit pracovní místo v případě, že uchazeči nenaplní potřeby a očekávání organizace. Spolu pro rodinu, z. s. si vyhrazuje právo na vyřazení přihlášek, které nebudou odpovídat požadovaným náležitostem.

e-mail: veronika.cechova@spoluprorodinu.cz
web: