Sociální pracovnice dle. z. 108/06 Sb. (Příbram a okolí)

Jsem kvalifikovaná sociální pracovnice s praxí z oblastí: adiktologie, prevence SPJ, SPOD, tvorba standardů kvalit včetně tvorby metodik.

Více podrobnosti v poště.

e-mail: klara@hotmail.cz
web: