Sociální pracovnice/ík – vrchní referent (Praha 10)

 
Generální ředitelka Úřadu práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: vrchní referent – sociální pracovník v Oddělení PnP a DOZP Kontaktního pracoviště v Praze 10 v oborech služby „Nepojistné sociální dávkové systémy“ a „Sociální služby a sociální práce“.
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou se služebním úvazkem ve výši 0,5, tj. 20 hodin týdně. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. dubna 2016.
 
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.
 
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
 
Řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů, administrativní činnost v rámci agendy dávek příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Podrobnější informace naleznete na tomto odkazu.

e-mail:
web: