Sociální pracovnice/pracovník – sociální rehabilitace (Vysočina)

Na počátku, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovnice/sociální pracovník ve službě sociální rehabilitace Byty Na počátku.
 
Služba sociální rehabilitace nabízí pomoc spojenou s přechodným ubytováním ženám a dětem, které opouštějí azylové domy, a které pociťují potřebu podpory pro fázi přechodu do zcela samostatného a nezávislého života, dále ženám a dětem, které jsou ohrožené domácím násilím nebo se nacházejí v obtížné životní situaci. Cílem služby je posílit dovednosti, znalosti a informovanost žen tak, aby byly schopny samostatně a vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem ve společnosti. Služba má statut neveřejné adresy. 
 
Pracovní náplň sociální pracovnice/sociálního pracovníka:
zajišťuje sociálně terapeutické činnosti s uživatelkami a případně i s jejich dětmi,
pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelek a při řešení jejich sociálně právních problémů, 
vytváří podmínky pro osobnostní rozvoj uživatelek tak, aby dokázaly pečovat o sebe a své děti,
podporuje uživatelky při aktivitách v přirozené komunitě a podle potřeby je individuálně doprovází,
individuálně s uživatelkami plánuje průběh služby podle jejich potřeb a schopností,
vytváří a vede individuální plány uživatelek, navrhuje postupy k dosažení jejich osobních cílů a hodnotí jejich plnění,
provádí jednání se zájemkyněmi o službu,
spolupracuje na vytváření vnitřních pravidel souvisejících se standardy kvality sociálních služeb,
zajišťuje informace a odborné podklady pro sociální práci včetně jejich zpracování,
zúčastňuje se porad a podle pokynů vedoucího pracovníka vykonává i další úkony související se zajištěním služby,
zpracovává dokumenty související s chodem služby elektronickou formou.
 
Požadujeme:
vzdělání VOŠ nebo VŠ odpovídající odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona o sociálních službách, 
bezúhonnost a zdravotní způsobilost, 
praxe min. 2 roky v oboru sociální práce,
znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet), 
řidičský průkaz sk. B 
 
Nabízíme:
pracovní úvazek 0,3-0,5 s možným nástupem od 1. 8. 2014 
platové podmínky od 4.600 Kč pro 0,3 úvazek podle stupně dosaženého vzdělání a podle délky praxe 
možnost dalšího vzdělání a osobního rozvoje 
týmovou, případovou i individuální supervizi 
pestrou a smysluplnou práci 
 
Místo výkonu práce: Byty Na počátku – neveřejná adresa, kraj Vysočina (40 km od Jihlavy)
 
Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete na adresu: jana.kodetova@napocatku.cz Termín uzávěrky prvního kola výběrového řízení: 30. 6. 2014.
 
Kontakt:
Na počátku, o.p.s.
Adresa: Soběšická 560/60, Husovice 614 00 Brno
Kontaktní osoba: Jana Kodetová, jana.kodetova@napocatku.cz

e-mail: jana.kodetova@napocatku.cz
web: http://www.napocatku.cz