Sociální pracovník – metodik (Hradec Králové)

 
Diecézní katolická charita Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa sociální pracovník – metodik.
 
Nabízíme:
 • pracovní pozici v rámci projektu financovaného z OP Zaměstnanost
 • úvazek 1,0
 • den nástupu: od 1. 11. 2016

Náplň práce:

 • metodické vedení sociálních služeb a souvisejících činností v oblasti kvality sociálních služeb
 • poradenská a konzultační činnost pro předsedy odborných kolegií, vedoucí sociálních služeb, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách
 • tvorba podkladových materiálů a stanovisek ke standardům sociálních služeb
 • metodická pomoc při zavádění novely zákona o sociálních službách do praxe
 • spolupráce s kolegiem sociálních metodiků na úrovni Charity České republiky,
 • absolvování cvičných auditů a skupinových metodických konzultací realizovaných v rámci projektu
 • evidence a předávání výstupů projektu
 • provedení počáteční a závěrečného mapování sociálních služeb v diecézi
 • účast na evaluaci projektu
 • spolupráce s garantem projektu a realizačním týmem projektu

Předpoklady:

 • vzdělání dle z. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pozice sociální pracovník (min. VOŠ)
 • praxe v poskytování sociálních služeb výhodou
 • znalost legislativy – zákon o sociálních službách a související předpisy
 • zkušenost se zaváděním, revizí SQSS (výhodou zkušenost z více typů služeb)
 • zkušenosti z inspekcí kvality soc. služeb, s odstraňováním zjištěných pochybení v rámci nápravných opatření výhodou
 • výborné komunikační a organizační schopnosti
 • analytické myšlení, pečlivost při vedení dokumentace
 • morální bezúhonnost
 • výborná znalost uživatelské práce na počítači
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost
 • odolnost vůči stresu
 • čistý trestní rejstřík

Svůj životopis a motivační dopis zašlete nejpozději do 31. 8. 2016 na adresu: Diecézní katolická charita Hradec Králové, Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové, (obálku označte „VŘ“).

 

e-mail: olga.horakova@hk.caritas.cz
web: http://hk.caritas.cz/aktualne/volna-mista/socialni-pracovnik-metodik-vyberove-rizeni/