Sociální pracovník (Ostrava)

 
Ředitelka Centra sociálních služeb Poruba, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník na hlavní pracovní poměr, pracovní doba: 40 hodin/týden.
 • Platové zařazení: odpovídá Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., příloha č. 3, tarifní třída č. 10, možnost postupného přiznání osobního příplatku
 • Místo výkonu práce: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Pečovatelská služba

Charakteristika pracovní pozice:

 • Zajišťuje analytickou, koncepční a metodickou činnost v individuální a skupinové sociální práci.
 • Provádí sociální šetření v domácnostech klientů, zajišťuje sociálně – právní poradenství, účastní se jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů.
 • Řeší sociálně – právní a sociálně zdravotní problémy klientů aplikací odborných metod sociální práce.
 • Provádí psychosociální podporu klientů a dle potřeby poskytuje akutní sociální intervenci.
 • Vytváří podmínky pro zapojení klientů do společenského procesu.

Požadovaná kvalifikace:

 • VŠ magisterského, bakalářského typu nebo VOŠ se zaměření na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči dle ustanovení § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Předpoklady:

 • obecná znalost platné legislativy (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláška 505/2006 Sb.)
 • základní orientace v legislativě týkající se sociálního zabezpečení, znalost problematiky standardů kvality sociálních služe
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, znalost IS ORION nebo CYGNUS výhodou) 
 • ŘP sk. B – aktivní řidič 
 • komunikační dovednosti, umění jednat v krizových situacích, rozhodnost, schopnost týmové práce, flexibilita, empatie

Nabízíme:

 • Zaměstnanecké benefity – stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, zázemí ve stabilní organizaci, možnost seberealizace, další vzdělávání v oboru, supervize 

Lhůta pro podání přihlášky je 20. 6. 2018. Předpokládaný nástup pak v září 2018. Místo a způsob podání přihlášky: poštou, osobním doručením nebo e-mailem. Nutno doložit strukturovaný profesní životopis, v němž budou uvedeny údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání, odborných znalostech a dovednostech, popř. informace o předchozí praxi. Kontaktní osoba: Ing. Šárka Benešová, MBA – kontakt – 739 201 208 e-mail: sarka.benesova@cssporuba.cz. Adresa: CSS Poruba, p. o., Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba

e-mail: sarka.benesova@cssporuba.cz
web: http://www.cssporuba.cz/pracovni-prilezitost/