Sociální pracovník/pracovnice (Brno)

 
Organizace statutárního města Brna Domov pro seniory hledá vhodné adepty/adeptky na pracovní pozici sociální pracovník/pracovnice.
 
Charakteristika a základní požadavky na inzerovanou pracovní pozici:
 • Výše uvedená funkce je funkcí na celý úvazek v jednosměnném provozu.
 • Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu zaměřeném na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální péči nebo sociálně právní činnost.
 • Na tuto pozici je plánovaná třída 10.
 • Požadujeme komunikativnost, příjemné vystupování, kladný vztah k seniorům a morální bezúhonnost.
 • Tato činnost bude zahrnovat komplexní výkon sociální agendy, řešení sociálně- právních problémů klientů, poradenství, úzká spolupráce s rodinami klientů, spolupráce s orgány veřejné správy, dodržování zákona 108/2006.
 • Tato pozice je zástup za MD.
 • Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu 1 roku s tříměsíční zkušební lhůtou, po které je možno přiznat osobní ohodnocení podle platných předpisů a zdrojů organizace. Po uplynutí sjednané doby je možnost změny trvání prac. poměru za celou dobu mateřské a rodičovské dovolené.
 • Výběrové řízení na tuto pozici se uskuteční dne 13.10.2015 v 09.00 hod v budově Domova pro seniory Mikuláškovo nám.,p.o., Mikuláškovo nám. 706/20, 625 00 Brno.
Předpokládaný nástup: dle dohody
 
Kontaktní osoba a podávání informací:
 • Pro zájemce o inzerovanou pozici je kontaktní osobou ze strany domova Bc. Alena Klepáčková.
 • Zájemci se mohou informovat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové pošty.
 • Žádost, vč. profesního životopisu lze zaslat e-mailem nebo poštou na výše uvedenou kontaktní adresu, případně předat v zalepené obálce na infopultu domova nejpozději do 12.10.2015.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodů. Uchazeči nesou náklady, které jim účastí na výběrovém řízení vznikly.
 
Kontakt:
 
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p. o., Mikuláškovo nám. 706/20, 625 00, Brno, tel. 547 139 464, e-mail: a.klepackova@dsmin.cz

e-mail:
web: