Sociální pracovník / pracovnice – case manažer / manažerka (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy hledá nové kolegyně a kolegy na volné pozice sociální pracovník / pracovnice – case manažer / manažerka v odboru sociálních věcí. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou po dobu realizace projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze”.

Co Vás na této pozici čeká:

Poskytování metodické, poradenské a konzultační činnosti v oblasti služeb sociální péče v rámci projektu.

Poskytování poradenské pomoci ve vztahu k poskytovatelům služeb sociální péče. Zpracovávání stanovisek, vyjádření a návrhů na řešení úkolů, které si vyžádají orgány města, ale také vytváření strategických rozvojových dokumentů projektu a jeho propagace. Mezi další činnosti bude patřit např. vyhledávání jedinců či skupin osob ohrožených nepříznivou sociální situací v jejich přirozeném prostředí, mapování potřeb, cílů a přání osob a sestavení individuálního plánu podpory/péče pomocí přístupu zaměřeného na člověka, koordinace podpory/péče pomocí zprostředkování adekvátních služeb a pomoci, nabídka základního i odborného sociální poradenství a edukace cílové skupině, nebo spolupráce se zapojenými městskými částmi v rámci sociální práce.

Bližší informace o pracovní náplni naleznete v úplném oznámení v přehledu volných míst na kariérních stránkách kariera.praha.eu.

Požadované vzdělání a kvalifikace:

Pro tuto pozici je třeba splnění podmínek pro odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka Předpokladem pro je proto ukončené vzdělání VŠ nebo VOŠ v příslušném studijním oboru nebo vzdělávacím programu podle § 110  odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Dále požadujeme:

 • praktické zkušenosti v sociální práci a individuálním plánování
 • základní orientaci v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • velmi dobrou znalost práce na PC (MS Office, zejm. Word, Excel, PowerPoint; Internet)
 • výborné komunikační schopnosti a dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • samostatné rozhodování a řešení problémů, analytické schopnosti

 Výhodou bude, pokud budete mít:

 • praktické zkušenosti v pozici case manažera/manažerky
 • znalosti a praxi v používání konceptu „Plánování zaměřené na člověka“
 • praxi v oblasti zavádění sociálních inovací
 • specifické znalosti a dovednosti pro práci s lidmi s postižením v oblasti intelektu, komplexními potřebami anebo chováním náročným na péči

Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá český jazyk. Pro tuto pozici je rovněž vyžadována zkouška odborné způsobilosti  pro výkon správní činnosti na úseku sociálních služeb, kterou je třeba složit do 18 měsíců od ukazvření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou po dobu realizace projektu podpořeného z OP Zaměstnanost do 30. 6. 2022.
 • plný pracovní úvazek, možnost zkráceného pracovního úvazku (20 hod. týdně), pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
 • pracoviště v centru Prahy
 • další vzdělávání včetně jazykových kurzů, benefitový systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka), příspěvek na stravování a penzijní připojištění, dětské skupiny pro děti zaměstnanců a řadu dalších zajímavých benefitů

Více o pracovních podmínkách na kariera.praha.eu.

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem prosím zasílejte do 27. ledna 2021.

Úplné oznámení o volném místě naleznete rovněž na úřední desce hlavního města Prahy na www.praha.eu.