Sociální pracovník/pracovnice (Dvůr Králové)

 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem hledá do svého týmu pro práci s lidmi bez domova nového kolegu (kolegyni) – sociálního pracovníka (sociální pracovnici), který bude vykonávat i některé činnosti pracovníka v sociálních službách a zastupovat vedoucí Domu Žofie.
 
Druh práce:
 
  • Sociální práce s osobami nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, včetně tvorby individuálních plánů.
  • Aktivní spolupráce při tvorbě standardů kvality.
  • Přímá obslužná péče o klienty dle § 116 odst. (1) písm. a) z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Zastupování vedoucí Domu Žofie v době její nepřítomnosti.
 
Místo výkonu práce:
Dům Žofie, Bezručova ul. 1006, Dvůr Králové nad Labem
 
Plat:
Platová třída 10. Dle odpracovaných let 14 670 – 22 080,- Kč, 1 000,- Kč „rizikový“ příplatek, po zapracování zvýšení platu o osobní příplatek.
 
Pracovní poměr:
Na plný úvazek na dobu 1 roku, poté možnost prodloužení na dobu neurčitou.
 
Pracovní doba:
• jeden týden od 7,00 do 15,30 hod.
• druhý týden od 10,45 hod. do 19,15 hod.
 
Termín nástupu 17. 8. 2015, popř. jinak dle dohody
 
Požadavky:
 
– vysokoškolské vzdělání v oboru dle § 110 odst. (4) zákona o sociálních službách
– znalosti právních předpisů potřebných pro výkon nabízené pozice
– dovednost pracovat na PC (Windows, Excel, Internet, Outlook)
– praxe v oboru – práce s osobami se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení – minimálně 1 rok (vč. školní praxe)
– orientace na člověka, jeho cíle a potřeby
– empatie, komunikační dovednosti, pozitivní myšlení
– vysoká odolnost vůči zátěži, výrazný smysl pro zodpovědnost, ochota se dále vzdělávat
– organizační schopnosti 
– řidičský průkaz skupiny B
 
Nabízíme:
 
– samostatnou práci a stabilní zázemí příspěvkové organizace Města Dvůr Králové nad Labem
– motivující finanční ohodnocení
– příjemné pracovní podmínky, systém zaměstnaneckých výhod
– profesní a osobnostní rozvoj
 
Uzávěrka přihlášek: 19. 6. 2015
 
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, datum a podpis uchazeče. K přihlášce připojte:
 
– Motivační dopis
– Strukturovaný životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadované profese
– Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
– Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– Telefonický a e-mail kontakt.
 
Přihlášku dodejte na adresu:
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
El. Krásnohorské 2962
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obálku označte „VŘ – sociální pracovník – neotvírat“.
 
Výběrové řízení je dvoukolové – 2. kolo (ústní pohovor a ověřování znalostí) proběhne u uchazečů, kteří splní formální požadavky výběrového řízení, a to 25. 6. 2015 – o účasti ve 2. kole budete informováni mailem či telefonicky.
 
Upozornění:
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z uchazečů. Neúspěšní uchazeči si mohou písemné materiály vyzvednout v sídle organizace po ukončení výběrového řízení. Bližší informace k obsahu práce na nabízené pracovní místo Vám podá vedoucí Domu Žofie, Bc. Lucie Chaloupková, DiS.: 734 684 104.

e-mail:
web: