Sociální pracovník pro práci s rodinou (Hradec Králové)

Charakteristika pozice:

 • pracuje s ohroženými dětmi a s jejich rodinami převážně v terénu, v jejich přirozeném prostředí – v programu Sanace rodiny;
 • poskytuje sociální služby a činnosti v rámci sociálně právní ochrany dětí; pracuje dle standardů kvality, případně se podílí na jejich rozvoji;
 • jedná se zájemci o službu, uzavírá smlouvy, realizuje individuální plánování a vyhodnocování v rámci přímé práce; spolupracuje s návaznými organizacemi;
 • zpracovává administrativu spojenou s výkonem přímé práce; ambulantní poskytování služby v Hradci Králové, terénní poskytování služby v rámci Královéhradeckého kraje.

Nabízíme:

 • pravidelné týmové, popř. individuální supervize;
 • intervize, metodické konzultace;
 • prostor pro seberealizaci ve stabilní organizaci (fungujeme přes 20 let);
 • pružnou pracovní dobu;
 • zajímavé platové ohodnocení;
 • benefity: 25 dní dovolené, další mimořádné možnosti vzdělávání, 3 dny indispozičního volna.

Požadujeme:

 • VŠ nebo VOŠ v oboru sociální práce, sociální nebo speciální pedagogika dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
 • trestní bezúhonnost;
 • samostatnost a spolehlivost;
 • chuť k dalšímu vzdělávání a profesnímu rozvoji;
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič;
 • schopnost práce na PC na uživatelské úrovni;
 • dovednost pracovat v týmu;
 • dobré komunikační schopnosti.

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • strukturovaný životopis s prohlášením: „Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v tomto životopise a jejich schraňováním pro účely výběrového řízení Salinger,z. s.“;
 • motivační dopis v rozsahu 0,5 – max. 1 A4 s osnovou: – Jaká je vaše motivace pro práci ve středisku Triangl? – Co pro vás znamená práce s rodinou a co vnímáte jako její nedílnou součást? – Jak/ Čím můžete přispět k činnosti střediska?;
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti, popř. výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.

Přihlášky zasílejte do 22. 2. 2019 (včetně) na e-mail: triangl@salinger.cz. K ústnímu pohovoru budou pozváni/y pouze vybraní/é uchazeči/ky. Výběrové řízení proběhne ve dnech od 25. 2. – 27. 2. 2019. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas s použitím svých osobních údajů za účelem výběrového řízení. Salinger, z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči/ky nenaplní očekávání organizace. Pokud nebude přihláška obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude uchazeč přizván k výběrovému řízení. Osobní dokumenty uchazečů se bezprostředně po ukončení výběrového řízení vracejí na základě žádosti zpět uchazečům nebo se skartují.

e-mail: triangl@salinger.cz
web: http://www.salinger.cz/common/cms_files/VR_SP_Triangl.pdf