Sociální pracovník pro rodiny a soc.pracovník v NZDM (Karviná)