Sociální pracovník-terapeut (Hradec Králové)

 
Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, Z. Ú. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovník/Terapeut odborné péče – pro služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace.
 
Vyžadujeme:
 • především znalost a orientaci problematiky PAS (poruchy autistického spektra)
 • minimálně roční praxi v oboru
 • speciální pedagogicko- psychologické vzdělání výhodou

Nabízíme:

 • Práci na plný úvazek (dle domluvy možný i zkrácený úvazek)
 • Hrazené vzdělávání, možnost osobního rozvoje
 • Služební telefon
 • Stabilní finanční ohodnocení
 • Přátelské pracovní prostředí
 • Zajímavou pracovní náplň
 • Nástupní plat: 24 000 až 25 000 Kč

Kvalifikační požadavky:

 • Vyšší doborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon, ve znění zákona č. 383/2005 Sb.) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
 • Vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších, ve znění pozdějších předpisů.)

Morální a osobnostní předpoklady:

 • Čistý trestní rejstřík
 • Zdravotní způsobilost
 • Schopnost týmové spolupráce
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Schopnost řešení konfliktů na pracovišti
 • Zodpovědný přístup a empatie
 • Schopnost samostatně řešit zadané úkoly

Další požadavky (např. praxe):

 • Znalost problematiky PAS – praxe v oboru
 • Orientace v systému sociálních služeb a její problematice
 • Znalost zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění
 • Práce s výpočetní technikou (MS Office, OS Windows, Google kalendář, Google disk, mobilní telefon)
 • Řidičský průkaz typu B

Základní náplň práce (činnosti):

 • Poskytnutí základního sociálního poradenství
 • Vedení procesu vyjednání kontraktu, včetně informování o službě, zjišťení nepříznivé sociální situace, vypracování 1. verze Individuálního plánu a příprava podkladů k uzavření smlouvy
 • Vedení případového procesu uživatele při řešení jeho NSS, včetně aktualizací a revizí IP
 • Komunikace s rodinou a dalšími zainteresovanými stranami klienta
 • Poskytování intervencí klientům v terénu, i v sídle organizace
 • Podílení se na tvorbě metodik
 • Správa dokumentace klientů
 • Poskytování služeb dle IP
 • Poskytování služby podle § 70 zákona č. 108/2000 Sb., o sociálních službách a § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., o sociálních službách
 • Svolání multidisciplinárního týmů pro řešení nepříznivé sociální situace klienta

Nástup je možný ihned nebo dle dohody. V případě zájmu zašlete životopis na mailovou adresu stranik@kresadlohk.cz.

e-mail: stranik@kresadlohk.cz
web: https://www.kresadlohk.cz/vyhlasujeme-vyberove-rizeni-na-pozici-socialni-pracovnik-terapeut-odobrne-pece/