Speciální pedagog/sociální pracovník (Hradec Králové)

 
Salinger, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici speciální pedagog/sociální pracovník pro Centrum Síťovka.
 
Stručná charakteristika pracovního místa:
 • pracuje s dětmi (3 – 6 let) ohroženými sociálním vyloučením v předškolním klubu (plánování, příprava a realizace aktivit vycházejících z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání včetně zajištění chodu klubu, pořádání akcí pro rodiny s dětmi a přednášek pro rodiče)
 • vykonává speciálně pedagogické činnosti (provádí vstupní, průběžnou a výstupní diagnostiku dětí), nabízí pedagogické poradenství (pracuje s rodiči dětí včetně zvyšování rodičovských kompetencí)
 • aktivně vyhledává a oslovuje potencionální klienty, provádí administrativu spojenou s výkonem činnosti, podílí se na prezentaci služby i organizace a aktivně spolupracuje s návaznou sociální sítí
 • naplňuje standardy kvality sociálních služeb

Nabízíme:

 • Zajímavou a různorodou práci v sociální oblasti
 • Prostor pro seberealizaci
 • Prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • Práci pod supervizí i metodickým vedením
 • Možnost pracovat v organizaci s 20letou tradicí

Požadujeme:

 • Vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění (případně vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách v platném znění)
 • Aktivní znalost standardů kvality sociálních služeb i SPO, zákona č. 108/2006 Sb. a zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění
 • Schopnost týmové i samostatné práce
 • Dobré komunikační schopnosti a prezentační dovednosti
 • Trestní bezúhonnost, počítačová gramotnost

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • Strukturovaný životopis s prohlášením: „Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v tomto životopise a jejich schraňováním pro účely výběrového řízení organizace Salinger, z.s..“
 • Motivační dopis v rozsahu A4 s osnovou: – Motivace pro danou pracovní pozici a práci s cílovou skupinou Centra Síťovka – Proč bych měl/a získat danou pozici právě já – Čím bych mohl/a přispět Centru Síťovka
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti, popř. scan výpisu rejstříku trestů (ne starší, než 3 měsíce)

Vše zasílejte na email: centrum.sitovka@salinger.cz. Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Výtisková, tel.: 777 807 051. Pokud nebude přihláška obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude uchazeč přizván k výběrovému řízení. Osobní dokumenty uchazečů se bezprostředně po ukončení výběrového řízení vracejí zpět uchazečům nebo skartují. K výběrovému řízení budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

e-mail: centrum.sitovka@salinger.cz
web: http://www.salinger.cz/34/Volna_mista/