Terénní pracovník / pracovnice, Společnost Podané ruce, o.p.s. (Brno)

Terénní pracovník / pracovnice

Úvazek 0,8 až 1,0

Staňte se součástí organizace, která už více než 30 let pomáhá lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život.

Společnost Podané ruce o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která prostřednictvím bezmála pěti desítek sociálních a zdravotních služeb pečuje o tisíce klientů ve třech regionech České republiky. Poskytuje všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřuje se také práci s lidmi v konfliktu se zákonem, ochranu veřejného zdraví a minimalizaci rizik a mezinárodní spolupráci.

Jaká bude Vaše práce:

 • kontaktní práce s uživateli drog v rámci terénního programu, především s lidmi užívajícími drogy injekčně
 • práce s lidmi ohroženými závislostí vycházející z principu snižování negativních dopadů užívání návykových látek, jejich podpora a motivace ke změně rizikového chování, zprostředkování kontaktu s dalšími odbornými zařízeními
 • aktivní monitoring a vyhledávání potenciálních klientů služby v jejich přirozeném prostředí, práce v centru Brna i v okrajových částech města včetně okresu Brno-venkov

Jaké znalosti, zkušenosti a dovednosti byste měl/a mít:

 • vzdělání dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. (obory sociální pracovník, sociální pedagog, odborný pracovník – psycholog, adiktolog atd.), případně započaté vzdělání nebo kurz pracovníka v sociálních službách
 • řidičský průkaz skupiny B
 • motivaci pro práci s cílovou skupinou
 • dobré komunikační schopnosti, aktivní přístup, zodpovědnost, samostatnost i schopnost týmové práce

Výhodou:

 • předchozí dobrovolnická nebo zaměstnanecká praxe v adiktologických či jiných sociálních službách

Co Vám nabízíme:

 • místo výkonu práce Brno-město
 • smlouvu na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou) s výhledem prodloužení i do budoucna
 • 0,8 až 1,0 úvazek (32 až 40 hodin týdně)
 • zázemí zavedené neziskové organizace
 • práci vhodnou i pro absolventy
 • zaškolení, možnost učit se od zkušenějších kolegů
 • další vzdělávání v oboru
 • pravidelné odborné supervize
 • nástupní plat dle vzdělání a praxe

Uzávěrka přihlášek: 5. 3. 2023

Plánovaný termín pohovorů: 14. 3. 2023

Plánovaný nástup: 3. 4. 2023 (případně po dohodě později)

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám, prosím, Váš strukturovaný životopis a motivační dopis v maximální délce jedné A4, včetně vyjádření, zda máte řidičský průkaz a jaké jsou Vaše časové možnosti na e-mail: liskova@podaneruce.cz

Kontaktní osoba: Bc. Dana Lišková

Telefon:  +420 775 271 191

S osobními údaji uchazeče, poskytnutými společnosti na základě tohoto inzerátu, bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tímto poskytnutím uchazeč zároveň dává svůj souhlas k tomu, aby společnost tyto osobní údaje zpracovávala výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, a po dobu nezbytnou k dosažení tohoto účelu.