Terénní sociální pracovník (Ostrava)

 
SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovník pro Terénní programy v Ostravě.
 
Náplň práce: 
 
pracuje s uživatelem starším 18 let v sociálně vyloučených lokalitách; 
vyhledává potenciální uživatele služby v jejich přirozeném prostředí; 
navazuje kontakt s potenciálním uživatelem a informuje ho o možnostech a podmínkách sociální služby, kterou nabízí; 
mapuje situaci uživatele včetně podmínek, v nichž žije a dostupných zdrojů, které je možné využít při řešení jeho problému;
objasňuje uživateli jeho práva a způsoby jejich uplatnění, pomáhá při jejich uplatňování;
poskytuje uživatelům pomoc při obstarávání jejich osobních záležitostí; 
působí jako poradce a prostředník pro uživatele při vyřizování úředních záležitostí a při jednání s institucemi; 
napomáhá ke snižování bezpečnostních, zdravotních a jiných rizik; 
organizuje a koordinuje poskytování pomoci a služeb z různých zdrojů; 
podporuje rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností uživatele s využitím nácviku, imitačního učení apod., realizuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s uživateli;
zajišťuje administrativu vztahující se k činnosti služby;
zvyšuje svou odbornou způsobilost a účastní se supervizí a rozvoje standardů kvality služby;
účastní se pracovních schůzek a jednání (pracovní, klientské aj.);
poskytuje metodickou podporu pracovníkům TP (pracovníci v sociálních službách);
spolupracuje na tvorbě a realizaci projektů služby.
 
Požadujeme: 
 
VOŠ/VŠ vzdělání se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, speciální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, splňující kvalifikaci sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb.; 
dobrou znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, výhodnou je znalost práce v databázovém systému Highlander);
schopnost koordinovat různé požadavky, stanovovat priority, organizovat činnosti služby a řídit čas;
schopnost samostatně řešit úkoly a dotahovat je do konce;
spolehlivost, odpovědnost, pečlivost;
dobrou orientaci v legislativě (zejména v oblasti sociálního zabezpečení);
znalost romské problematiky a sociálního vyloučení;
dobré komunikační dovednosti;
empatii.
 
 
Uvítáme (není podmínkou):
 
praxi v terénní sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách.
 
Nabízíme: 
 
zajímavou a zodpovědnou práci;
možnost odborného i osobního rozvoje; 
samostatnou a tvořivou práci v malém týmu;
mzdu dle délky započitatelné praxe 15 000 – 21 000,- Kč.
 
Uzávěrka přihlášek: 31. 3 2015
Výběrové řízení: 3. 4. 2015
Předpokládaný nástup: 13. 4. 2015 (nebo dle domluvy)
 
Motivační dopis a strukturovaný životopis zašlete elektronicky na e-mail: vyberko@jekhetane.cz nebo na adresu SPOLEČNĚ –JEKHETANE, o. p. s., Palackého 49, 702 00 Ostrava – Přívoz.
 
Do záhlaví e-mailu či na obálku uveďte „Výběrové řízení – TP Ostrava“. 
Případné dotazy lze konzultovat také telefonicky na číslech: 596 136 609, 724 065 799. 
 
K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze elektronicky a na vyžádání. Vyhrazujeme si právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace. 
 
Prosím zasílejte své nabídky pouze v případě, že splňujete kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. – ušetříte nám tím spoustu času a sobě zklamání. Nejste-li si jisti, využijte možnosti telefonické konzultace před odesláním životopisu. Děkujeme za pochopení.

e-mail: vyberko@jekhetane.cz
web: http://jekhetane.cz/