Vědecký a pedagogický pracovník v oblasti teorie prevence zaměřené na sociální oblast