Vedoucí denního stacionáře (Praha)

Ruka pro život – občanské sdružení vypisuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI ČÁSTÍ ÚVAZKU POVĚŘENÉHO VEDENÍM DENNÍHO STACIONÁŘE S PŘEDPOKLÁDANÝM NÁSTUPEM IHNED.

NÁPLŇ PRÁCE PRACOVNÍKA PŘÍMÉ PÉČE:
 
– podpora a péče o osoby se středně těžkým až těžkým stupněm kombinovaného postižení a s autistickými rysy,
– zabezečení náplně služby Denního stacionáře dle zákona č.108/2006 Sb., pomoc při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele (osobní hygiena, oblékání, stravování, udržování čistoty),
– nácvik jednoduchých denních činností uživatele, podpora soběstačnosti uživatele,
– zprostředkování kontaktu uživatele se společenským prostředím, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů uživatele, posilování životní aktivizace uživatele, uspokojování psychosociálních potřeb uživatele, pomoc při manipulaci s přístroji, pomůckami,
– vedení požadované evidence a dokumentace o práci s uživatelem na úrovni pracovníka přímé péče,
– individuální plánování.
 
NÁPLŇ PRÁCE PRACOVNÍKA POVĚŘENÉHO VEDENÍM DENNÍHO STACIONÁŘE:
 
– vedení malého týmu pracovníků přímé péče (personální zabezpečení služby, vedení týmových a individuálních porad, pravidelné hodnocení atd.)
– odpovědnost za program Denního stacionáře, za průběh individuálního plánování, vykazování služeb a stravy v aplikaci eQuip,
– spolupráce na aktualizaci metodik, vnitřních směrnic a dokumentů Standardů kvality sociálních služeb,
– prezentace organizace, příprava a realizace prodejních výstav, akcí pro rodinné příslušníky,
– zaškolování nových pracovníků, vedení stážistů a praktikantů.
.
POŽADUJEME:
 
– vzdělání dle zákona č.108/2006 Sb. § 110(4) (minimálně vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální politiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost),
– praxi v oblasti ambulantních sociálních služeb alespoň dva roky, výhodou zkušenost s vedením pracovního týmu,
– loajalitu s organizací, jejími cíli a posláním, zachovávání dobrého jména organizace,
– kultivované a příjemné vystupování, sebeovládání, pružnost v myšlení a jednání,
–  odolnost vůči psychické zátěži a stresu, vysoká míra koncentrace a schopnost dělit pozornost,
– výborná znalost práce na PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Chrome – Sdílené dokumenty Google),
– znalost Standardů kvality sociálních služeb a schopnost spolupráce při jejich aktualizacích,
– dobrý zdravotní stav (podpora uživatelů na vozíku, přesun na vozík, asistence na toaletě),
– schopnost plánování času, motivování lidí, práce v týmu i vysoká míra samostatnosti,
– kreativita, potenciál v oblasti manuální zručnosti, náměty pro náplň pracovních terapií, předmětů dárkového charakteru, nabídka dalších akcí (sportovní, kulturní, společenské),
– schopnost samostatně vést skupinu uživatelů s různým stupněm postižení, schopnost samostatně připravit a realizovat dopolední program pro svou skupinu,
– bezúhonnost, právní způsobilost, spolehlivost, schopnost přijmout zodpovědnost,
– vztah k cílové skupině a citlivost k potřebám uživatelů, výhodou praxe v oblasti sociálních služeb s cílovou skupinou, v práci s lidmi s autistickými rysy,
– výhodou hudební nadání (hra na vlastní hudební nástroj), prvky dramaterapie, ergoterapie,
– výhodou zkušenost se samostatným individuálním plánováním a prací s aplikací eQuip.
 
NABÍZÍME:
 
– nástup ihned, pracoviště v Praze,
– pracovní smlouvu na dobu určitou do 28. 2. 2014 s možností prodloužení,
– stabilní zázemí organizace poskytující sociální služby od října roku 2008,
– směny dle potřeb stacionáře (provoz stacionáře 7:00 – 16:00hod),
– zajímavou práci v malém týmu, možnost realizovat vlastní nápady,
– péči o osobní a kvalifikační růst, odborný rozvoj a celoživotní vzdělávání,
– mzdu a odměny odpovídající pracovní pozici, bonusový 5. týden dovolené, příspěvek na oběd od smluvního dodavatele.
Průběh výběrového řízení
.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ bude 3 kolové:
 
1. analýza motivačních dopisů a CV, 
2. vstupní dotazník, prezentace vypracovaného projektu dle zaslaných instrukcí a osobní rozhovor vytipovaných uchazečů s pracovníky organizace,
3. aktivní účast vytipovaných uchazečů v běžném provozu denního stacionáře (jeden den seznámení s provozem, druhý den realizace připravené činnosti v prostorách denního stacionáře) 
 
Podmínky pro zařazení do 2. kola výběrového řízení:
 
– strukturovaný životopis (dosažené vzdělání, praxe v oboru – pozice a délka praxe),
– motivační dopis (proč Vás zajímá uvedená pozice, co můžete organizaci nabídnout) v rozsahu minimálně sto slov.
 
O postupu do 2. kola budou uchazeči vyrozuměni e-mailem a budou jim zaslány instrukce k vypracování projektu, který bude prezentován v rámci osobního pohovoru. Informace k projektu budou zaslány pouze těm uchazečům o pracovní pozici, kteří naplní požadavky organizace (vzdělání, praxe v oboru, strukturovaný životopis, motivační dopis) do dvou pracovních dnů od obdržení přihlášky k výběrovému řízení.
 
Podmínky pro pozvání na osobní pohovor:
 
Rozhovor vytipovaných uchazečů s pracovníky organizace, proběhne v prostorách Denního stacionáře Rajmonova, o termínu konání 3. kola budou vybraní uchazeči informováni alespoň dva pracovní dny předem. 
Občanské sdružení si vyhrazuje právo neobsadit pozici v případě, že nenajde v rámci výběrového řízení vhodného kandidáta.
 
Požadované materiály (strukturovaný životopis a motivační dopis) zašlete na email: vyberove.rizeni@rukaprozivot.cz, do předmětu uveďte „Pracovník pověřen vedením“
 
Kontaktní osoba:
Ludmila Svobodová
vedoucí sociálních služeb a sociální pracovnice
telefon: 734 584 021

e-mail:
web: