Vedoucí sociálních služeb (Olomouc)

 
Klíč– centrum sociálních služeb, p. o. v Olomouci vyhlašuje  výběrové řízení  na pozici vedoucí sociálních služeb: domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč, týdenní stacionář Petrklíč a denní stacionář Slunovrat.
 
– pracoviště Dolní Hejčínská 28, Olomouc
– nástup dle dohody
 
Požadujeme:
 
– vysokoškolské vzdělání v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku
– organizační a řídící schopnosti
– flexibilitu, odpovědnost, komunikační schopnosti, kreativitu, empatii, asertivitu
– schopnost sebevzdělávání a týmové práce
– administrativní dovednosti
– zkušenosti se zaváděním standardů kvality sociálních služeb
– orientaci v příslušné legislativě
– profesionální přístup k práci
– zdravotní stav umožňující práci s lidmi s omezením pohybu
– znalost práce s počítačem
– bezúhonnost
– řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 
Výhodou je:
 
– praxe ve vedení týmu
 
Nabízíme:
 
– zázemí dobře profilované organizace v oboru
– stabilní zaměstnání s ohodnocením dle platné legislativy (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
– možnost seberealizace a profesního růstu
 
Zájemci doručí e-mailem na adresu: sona.pospisilova@klic-css.cz (preferováno)
nebo poštou na adresu: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc
 
– přihlášku do výběrového řízení (stručně, volnou formou)
– strukturovaný profesní životopis (s uvedením telefonního čísla, poštovní a e-mailové adresy)
– doklady o vzdělání
– případné reference
– koncepci rozvoje služeb domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč, týdenní stacionář Petrklíč a denní stacionář Slunovrat v rozsahu maximálně 4 stran formátu A4
– souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení nejpozději do 28. 6. 2015.
 
Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.
 
Termín výběrového řízení bude upřesněn. Klíč – CSS, p. o. si vyhrazuje právo pozvat k individuálnímu pohovoru pouze některé zájemce a právo nevybrat žádného zájemce. Všichni řádně přihlášení zájemci budou o výsledku výběrového řízení informováni.
 
Kontaktní osoba: S. Pospíšilová, tel. 585 757 107,733 531 342

e-mail:
web: http://www.klic-css.cz/pracovni-prilezitosti/