Vězeňství, sociální vyloučení

Dobrý den,jsem absolventkou oboru Sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem. Mou cílovou skupinou jsou zejména osoby odsouzené či propuštěné z VTOS, osoby ohrožené či zasažené sociální exkluzí, nositelé sociálně patologických jevů. Praxi jsem absolvovala ve Věznici Bělušice a na Oddělení sociální prevence Praha 1. Hledám zaměstnání v této oblasti v Praze nebo v okolí, za prací jsem schopná dojíždět do vzdálenosti do hodiny od Prahy.Magdaléna Bořecká722 693 422magda.borecka@seznam.cz

e-mail: magda.borecka@seznam.cz
web: index.php?sekce=51