Jak se jedna pražská neziskovka vyrovnává se ztrátou zakázek pro svou sociální dílnu?

Nezisková organizace Společnost E, kterou už pár let řídím, provozuje v Praze sociální květinářskou dílnu Aranžérii. V nouzovém stavu jsme ze dne na den přišli o většinu zakázek. Divadla, recepce, kavárny, svatby… Pracují u nás přitom nejen[1] lidé s epilepsií a jejich blízcí. Často je to pro ně jediný dosažitelný způsob obživy.

Většinu našich zaměstnanců necháváme kvůli jejich bezpečí doma, ale stále tvoříme kytice či květinové dekorace a dokážeme je bezkontaktně doručit až na zákazníkův práh. Jenže zakázek je skoro o 90 % méně než před koronakrizí, kdy jsme v Aranžérii vázali kytice mimo jiné pro Národní a Stavovské divadlo, divadlo Cirk la Putyka, nakladatelství Albatros Media či dvanáct pražských kaváren.

Kouzelná květina

Připravili jsme proto kampaň na podporu svých zaměstnanců a do jarní nabídky zařadili Kouzelnou květinu. Ta má jednu magickou vlastnost – dokáže pomoci potřebným. Je o něco dražší, ale z její ceny putuje nejméně polovina na naše online psychosociální poradenství, které je pro všechny zájemce zdarma. Propojili jsme tím naše stěžejní aktivity – květinářskou sociální dílnu a psychosociální poradenství, jediné v republice, které je zaměřeno na podporu lidí s diagnózou epilepsie. V době koronavirové epidemie jsme se rozhodli nabídnout služby našich odborných spolupracovníků nejen lidem s epilepsií a jejich blízkým, ale všem kteří se potřebují v současné situaci s někým poradit bez ohledu na diagnózu, věk či postavení.

Květina je pro nás prostředek, jak pomáhat a získávat finanční prostředky. Díky 600 Kč dokážeme realizovat 1 hodinu odborného psychosociálního poradenství. A pomoci tak lidem, kteří to nutně potřebují.

Kouzelnou květinu doporučujeme poslat třeba oslavencům, kteří v době karantény nemůžou slavit se svou rodinou či přáteli, rodičům či prarodičům, kteří se drží v izolaci, jako poděkování lékařům či učitelům, ale také firmám jako pozornost svým zaměstnancům, že nepolevují ani při práci z domova, nebo klientům, aby se udrželi ve spojení.

Rizikový zaměstnanec?

Epilepsie je neurologické onemocnění, které nelze zcela vyléčit, může se jen stabilizovat. Přináší jistá specifika vztahující se nejen k režimovým a zdravotním opatřením, ale zejména k otázce stigmatizace a sebestigmatizace. To v různé míře ovlivňuje kvalitu života lidí s epilepsií i jejich blízkých a rodin. Záleží jistě na četnosti a typech epileptických záchvatů či přidružených zdravotních potíží, s nimiž je nutné počítat. Některá zaměstnání není možné s epilepsií vykonávat vůbec. Přesto z dosavadních zkušeností lidí, s nimiž spolupracujeme v rámci poradenství či dotazníkových šetření, vyplývá, že sehnat běžné zaměstnání je pro lidi s epilepsií obtížné spíše kvůli strachu zaměstnavatelů a předsudkům. V naší poslední reprezentativní výzkumné zprávě[2] vypovědělo 69 % lidí s epilepsií, že se cítí být znevýhodněno na trhu práce, 73 % lidí s epilepsií souhlasí s tím, že jsou považováni za rizikové zaměstnance a 45 % lidí s epilepsií se setkalo s tím, že se k nim někdo v práci zachoval jinak kvůli jejich diagnóze.

Na druhou stranu – pro 16 % byla zkušenost s otevřenou komunikací o epilepsii na pracovišti pozitivní. Kolegové na ně brali více ohledu a pomáhali jim a téměř 50 % všech respondentů souhlasilo s tím, že kolegové vědí, jak pomoci člověku při epileptickém záchvatu. Častěji s tímto tvrzením souhlasili lidé s epilepsií, což může nasvědčovat tomu, že sami dělají osvětu.

Chuť do sociálního podnikání

K sociální dílně Aranžérii jsme dospěli pozvolným docela přirozeným vývojem. V rámci projektů Společnosti E vedla aranžování květin kolegyně sociální pracovnice, která měla floristiku jako hobby. Ukázalo se, že společné aranžování byla první aktivita, kterou lidé s epilepsií u nás znovu vyhledávali, vyžadovali a byli stále zručnější. A tak se zrodil nápad založit sociální podnik. O podnikání jsme jako sociální pracovnice neměli tušení. Měli jsme ale chuť a náboj – jak my, tak hlavně naši lidé s epilepsií.

Dílnu provozuje nezisková organizace Společnost E, která letos v květnu oslaví 30 let nepřetržité práce pro lidi s epilepsií. Organizace vydává publikace, věnuje se vzdělávání a osvětě, sociálně podniká a zaměstnává sociální pracovníky, kteří poskytují lidem s epilepsií odborné psychosociální poradenství.

Psychosociální poradenství pro všechny

Pravděpodobně se každý z nás někdy ocitnul v úzkých, v krizi, kdy nevěděl, co a jak dál. Být někým vyslechnutý či svůj příběh sdílet může být v takové chvíli úlevné.

Chceme v době pandemie společnosti nabídnout to, co dobře umíme. Budeme proto poradenství poskytovat zdarma online nejen lidem s epilepsií, ale všem, kteří se na nás obrátí. Protože potřeba pobavit se s někým o svých obavách a starostech možná poroste nejen u lidí s epilepsií.

Psychosociální poradenství Společnosti E poskytuje zkušený tým sociálních pracovnic, psycholožka, lékaři a právnička. Všichni mají dlouholetou zkušenost s problematikou epilepsie. Rozhovory se zaměřují na řešení sociální situace či sdílení starostí, jak zvládat život i v čase pandemie. Pro chvíle osobní krize je zájemcům k dispozici psycholožka. Lidé můžou na poradenství telefonovat, psát e-maily i hovořit po Skypu.

Alena Červenková,
sociální pracovnice psychosociálního poradenství Společnosti E[1] Pracují u nás různí lidé, zdraví, nemocní, mladí, starší, neradi škatulkujeme, ale záměrem je lidi mezi sebou propojovat a nesegregovat znevýhodněné se znevýhodněnými …

[2] Zpráva slouží prozatím pro interní účely. Bude zveřejněna.