Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o  je soukromá škola se státním souhlasem působit jako vysoká škola.

Obory magisterského studia:
Obor: 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
Kód oboru: 6731T015
Studium: prezenční, dálkové

Obor: Psychologie
Kód oboru: 7701T005
Studium: prezenční

Informace o studijních programech a oborech:
Nabízíme: 

  • Navazující magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce, studijní obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, v prezenční i kombinované formě.
  • Navazující magisterský studijní program Psychologie, obor Psychologie, v prezenční formě.

Obecné informace o  přijímacím řízení:
Všichni uchazeči o studijní programy na PVŠPS jsou povinni vykonat přijímací zkoušku.

Podmínky nutné k přijetí:

  • Přihlášku na VŠ (formulář SEVT, elektronická přihláška);
  • Strukturovaný životopis s přehledem dosavadního studia, odborné praxe;
  • seminářů a kurzů apod.;
  • Kopii dodatku k diplomu nebo výpis absolvovaných kurzů předchozího VŠ studia;
  • Seznam relevantní přečtené literatury.

K ústnímu pohovoru je nutné přinést bakalářskou práci.

Adresa školy:
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o 
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 
tel.: +420 267 913 634
www.pvsps.cz 

Kód školy: č.j. 22 133/2001 – 30

Kontaktní e-mail: info@pvsps.cz