Návrat domů

Po takřka třiceti letech přináší nakladatelství Portál nové vydání slavné knihy Návrat domů celosvětově proslulého filozofa, teologa a terapeuta Johna Bradshawa. Tato psychologická a psychoterapeutická kniha se věnuje tématu tzv. vnitřního, „zázračného“ dítěte, které je skryto v každém dospělém člověku. A které velmi často někdo zranil, takže se přestalo rozvíjet a ustrnulo v některé z raných fází, v nichž utrpělo trauma – a i v dospělosti nás pak nutí jednat ne na základě našich zkušeností, ale jako malé, zraněné a bázlivé dítě.

Jako vnitřní dítě se označuje soubor pocitů, vzpomínek a zážitků z dětství každého člověka. Bradshaw proslul tím, že tento koncept použil k tomu, aby jeho pomocí poukázal na nevyřešené problematické a traumatizující zážitky z dětství, které toto vnitřní dítě zranily a negativně se projevují v životě dospělého jedince i mnoho let poté.

Kniha Návrat domů nabízí nový způsob, jak navázat kontakt s vnitřním dítětem a jak je uzdravit a pečovat o ně. Jestliže se chceme dočkat změny, musíme podle Bradshawa s prací postupovat jako v hypnóze. Je na dospělé části naší osobnosti, zda se rozhodneme se do té práce pustit. I když se nacházíme ve svém dětském stavu, vaše dospělé já přesto bude přesně vědět, kde jste a co děláte. Naše vnitřní dítě bude zažívat věci přesně tak, jak jste je prožívali v dětství, ale tentokrát s ním bude naše dospělé já a bude ochraňovat a podporovat naši dětskou složku při dokončování důležitých neuzavřených záležitostí.

Kniha má čtyři části.

Část 1. je o tom, jak naše přirozené (zázračné) dítě ztratilo svoji přirozenost a jak zranění utrpěná v dětství ničí náš život.

Část 2. nás provede všemi našimi vývojovými stadii a ukáže, co potřebujeme, abychom vyrůstali zdravě. Každá kapitola obsahuje dotazník, který má pomoci zjistit, zda byly v určitém specifickém stadiu potřeby našeho vnitřního dítěte uspokojeny.

Část 3. uvádí speciální korektivní cvičení, která mají napomoct růstu a zdárnému vývoji vašeho vnitřního dítěte; napomoci tomu, abychom se naučili, jak přimět jiné dospělé lidi, aby uspokojovali některé potřeby našeho vnitřního dítěte, a jak si při budování intimity našich vztahů k lidem vytvořit ochranné hranice svého vnitřního dítěte. Tato část ukáže, jak sami sobě můžeme být pečujícím rodičem, kterého jsme v dětství neměli. Když se dozvíme, jak se stát sám sobě rodičem, přestaneme usilovat o to, abychom završili svoji dětskou minulost zatahováním druhých lidí do pozice našich rodičů.

Část 4. ukazuje, jak se při uzdravování zraněného dítěte znovu vynořuje přirozené (zázračné) dítě. Naučíme se, jak přistupovat ke svému zázračnému dítěti, a uvidíme, že je tou nejtvořivější a nejvíce přeměňující energií, která v nás je.

John Bradshaw (1933-2016) byl americký filozof, teolog, psycholog a spisovatel. Výrazně přispěl k rozvoji konceptu vnitřního dítěte. Byl to také on, kdo do veřejné debaty přinesl pojem dysfunkční či narušená rodina. Byl úspěšným spisovatelem, celkem prodal přes deset milionů knih.