O sociální práci anglicky v knize „European Social Work After 1989“

Máme novinku především pro nadšence zahraničních publikací. Rádi bychom Vás informovali, že vyšla nová kniha s názvem „European Social Work After 1989: East-West Exchanges Between Universal Principles and Cultural Sensitivity (European Social Work Education and Practice)“ editorského týmu složeného z Waltera Lorenze, Zuzany Havrdové a Oldřicha Matouška.

 Oldřich Matoušek o knize říká, že „je pokusem o posilování myšlenky kolektivní identity Evropy v době velkých zkoušek – vedle covidové epidemie se Evropa vyrovnává s odchodem Velké Británie, se zesilujícími hrozbami od islamistických extremistů, s migrační vlnou, s nárůstem nacionalistických proudů v řadě zemí a také se změnami klimatu. Objevují se dokonce úvahy o umírající Evropě, které v předmluvě knihy zmiňuje Walter Lorenz.“

Kniha se zabývá hlavně vývojem v tzv.  postkomunistických zemích (ale také v Severním Irsku, ve Finsku, v Jižním Tyrolsku), vedle toho představuje i několik nadnárodních evropských projektů v sociální práci, aby si nakonec položila otázku kulturní diverzity uvnitř Evropy a klíčových společných principů sociální práce.

Kniha je vhodná pro toho, kde chce reflektovat oborové trendy ve vazbě na politické změny v Evropě v posledních dekádách. To by měl v nějaké míře dělat každý, kdo v oboru působí, a to nejen jako teoretik, ale i jako praktik. Umožní mu to vidět, co v které zemi představuje nepřekonanou zátěž minulosti a jakými způsoby se dá zátěž překonávat, na druhé straně ji může položit otázku, které národní tradice by mohl celek Evropy využívat. 

Pro ty, kdož zatím nevidí přínosy intenzivní přeshraniční spolupráce v Evropě nabízí kniha řadu přesvědčivých příkladů prospěšnosti takové spolupráce.  

Přejeme příjemné čtení.

redakce časopisu