Pomoc pro onkologicky nemocné nemusí přijít jen zvenku

Praha, 7. 1. 2020 – Amelii, z.s. se díky spolupráci se zahraničními odborníky a Mezinárodní psychoonkologickou společností (IPOS) podařilo připravit překlad pracovního sešitu pro onkologicky nemocné. Ten si nemocní budou moci vzít domů a sami dle svého tempa a potřeb pracovat na tom, jak lépe zvládnout vpád nemoci do vlastního života. Onkologické onemocnění totiž zasahuje nejen tělo, ale také psychiku a sociální okolí nemocného.

Pracovní kniha je o tom, jak vzít zpátky život do vlastních rukou a cítit větší naději a sílu, jak se píše hned v jejím úvodu. A dotýká se mnoha témat, která se ukazují v nemoci jako velmi důležitá, jako například emoce a jejich zvládání, plánování v nemoci a vytváření potřebných změn nebo třeba spánku a únavy a jejich zvládání. Je praktická a užitečná. Ve spoluautorské dvojici ji napsaly psychoonkoložky z Velké Británie, Meggie Watson a Charlotte White. Svou existencí v ČR příručka doplňuje nabídku podpory onkologicky nemocných a obohacuje ji o nový prvek.

„Příručka pro pacienty je jedinečná v tom, že vysvětluje, co se s člověkem v nemoci děje po psychické stránce. Poukazuje na co si dát pozor a nabízí řadu praktických cvičení a rad, jak situace zvládnout,“ říká Kristýna Maulenová, psycholožka Amelie, která se na překladu aktivně podílela. „Nemocní tak mohou pro sebe a lepší komfort v nemoci sami něco dělat. A to je velmi potřebné a zdravé,“ doplňuje Maulenová.

Příručku nazvanou Zvládání rakoviny se podařilo díky spolupráci firem a dárců vytisknout v celkovém nákladu téměř osmi tisíc kusů. Nyní bude distribuována do všech Onkologických a Hematoonkologických center v ČR a mnoha dalším zainteresovaným subjektům. Tam si ji budou moci zájemci bezplatně vyzvednout. Amelie tak doplňuje knihovnu pro onkologicky nemocné v ČR zcela v souladu se svým posláním.

Amelie se již od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o publikacích a neziskové organizaci Amelie, z.s. lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz. 

 

Michaela Čadková Svejkovská
amelie@amelie-zs.cz
tel.: + 420 608 458 282