photovoice

The aim is to evaluate the use of participatory photovoice technology for participatory planning in urban areas and from the perspective of (a marginalized group of) homeless people to reflect their involvement and to determine the social work implications.Zobrazit text

Cílem je zhodnotit konkrétní případ využití participativní techniky photovoice pro participativní plánování v městském prostoru a perspektivou (marginalizované skupiny) osob bez domova reflektovat jejich zapojení a z uvedeného stanovit implikace pro sociální práci. Zobrazit text