psychosomatické poruchy

Předkládaný příspěvek představuje problematiku sociálních deviací ve formě kyberšikany v české a slovenské společnosti ve vztahu k rozvoji informačních a komunikačních technologií. Uvádí pojmy vztažné ke kyberšikaně jako je kybernetický prostor – prostředí, v němž kyberšikana probíhá. Dále představuje virtuální identitu a její tvorbu ve vztahu ke kyberšikaně a také virtuální komunikaci a v souvislosti s ní rizikovou komunikaci. Zobrazit text

Príspevok zvýrazňuje podiel sociálnej práce na riešení dôsledkov nezamestnanosti, poukazuje na úlohu a miesto sociálnej práce pri riešení aktuálnych sociálnych udalostí, ako je nezamestnanosť, absencia príjmu zo zamestnania a chudoba. Pozornosť je venovaná aj otázkam psychosociálneho dopadu nezamestnanosti na jednotlivca. Zároveň sa navrhujú odporúčania z pozície praktickej sociálnej práce, ktoré pri ich aplikácii by mohli byť návodom na riešenie problémov, ktoré občanovi nezamestnanosť prináša.Zobrazit text