sekundárna viktimizácia

Cieľom výskumu bolo analyzovať skúsenosť obetí sexuálneho zneužívania so sekundárnou viktimizáciou. Konkrétne sme identifikovali, akým konaním či nekonaním profesionálov a laikov bola sekundárna viktimizácia obetiam spôsobená a aké determinanty pôsobili na prehovorenie, prípadne neprehovorenie o sexuálnom zneužívaní.Zobrazit text