sociální inkluze

According to the United Nations Refugee Agency, nearly half of the thirty four million people registered as refugees are children. In 2011, 2657 separated and/or unaccompanied children arrived in Sweden, which was the highest number ever registered in the country. This research has been developed in order to understand and acknowledge the care provided to separated and/or unaccompanied children in Sweden using the perspectives and experiences of professionals working with this field, with a special focus in the Västra Götaland region.Zobrazit text

Dobrovolnictví můžeme považovat za aktivitu, která se v podmínkách naší společnosti začíná v posledních několika letech velmi úspěšně rozvíjet především v oblasti sociálních služeb – a nejenom tam. Současně je to ale také významný nástroj podpory vytváření inkluzivního prostředí, které je nezbytnou součástí občanské společnosti. Autor představuje souvislosti dobrovolnictví s ohledem právě na problematiku sociální inkluze – včetně příležitostí i případných rizik, která s sebou rozvoj těchto fenoménů aktuálně přináší.Zobrazit text

V předkládaném příspěvku se autorka zabývá institucionalizací, ke které postupem času dochází
u osob žijících v tzv. totálních institucích, které jsou dlouhodobě izolované od běžného každodenního života ostatních členů společnosti. Typologii totálních institucí ve svém konceptu popsal americký sociolog kanadského původu Erving Goffman. Zobrazit text