teoretická východiska

Článek se zabývá aplikací teoretických východisek sociální práce v praxi. Poukazuje na některá
specifika sociální práce s romskou komunitou a následně na příkladu sociální práce s romskými
dětmi a mládeží v Salesiánském středisku mládeže – Domě dětí a mládeže České Budějovice reflektuje
způsob využití prezentovaných teoretických východisek v praxi. Na praktických příkladech
popisuje tři oblasti sociální práce: práce s jednotlivcem, rodinou a skupinou, kdy nejdříve popisuje
teoretická východiska a dále pak způsoby jejich uplatnění v praxi. Autoři poukazují také na nutnost
propojení obou složek sociální práce (teoretické a praktické) pro dodržení kvalitního přístupu ke
klientovi a jeho adekvátní podpory a hledají i různé způsoby tohoto propojení. V neposlední řadě
reflektují vybraná specifika sociální práce s romskou menšinou, především terénní sociální práce,
a poukazují na chyby, které mohou nastat jako důsledek neznalosti právě teoretických východisek
pro práci s touto minoritou.Zobrazit text