terénní práce

Autorka se v této stati zabývá problematikou terénní sociální práce s ohroženou rodinou, zaměřuje se konkrétně
na sanaci rodiny, na postupy, které by mohly vést k ozdravění poměrů v rodině. Popisuje sanaci rodiny teoreticky
a na základě výpovědí tří sociálních pracovníků uvádí, co vše lze prakticky pod termín sanace zahrnout a co
může přispět ke zlepšení situace v ohrožené rodině.Zobrazit text