Finanční řízení v organizacích sociálních služeb

Hana Filipczyková

Medailon autorů:

Doc. Dr. Ing. Hana Filipczyková působí na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, je garantem navazujícího magisterského studijního oboru Management organizací služeb sociální práce. Téměř 20 let se věnovala výhradně problematice finančního řízení podniků ziskového sektoru v teorii i praxi. Je členkou Komory certifikovaných účetních ČR a působí v etické komisi Komory. Na problematiku řízení organizací sociální práce se specializuje v posledních 3 letech.

Anotace:

Článek ukazuje stupeň využití principů finančního řízení v organizacích sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Zaměřuje se především na aspekty finančního plánování, rozpočetnictví, hodnocení finanční situace a kontroly. Vychází z výsledků výzkumu realizovaného mezi organizacemi sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v minulém roce.

Klíčová slova:

organizace, podnik, sociální služby, finanční řízení, finanční manažer, finanční plánování, finanční analýza, rozpočet, kontrola, zdroje financování

s. 38–47