2/2015

Pracovní podmínky sociální práce

Navzdory tomu všemu…Podle řady autorů je sociální práce jako profese a společenská instituce v krizi. A skutečně tomu mnoho příznaků odpovídá. Dopad úsporných opatření vede v mnoha zemích ke zvyšování chudoby a nerovnosti při současném omezování služeb sociálního státu.Zobrazit text

Způsob, jakým sociální pracovník uchopí svou roli a přístup ke klientům v rámci agendy, kterou
vykonává, ovlivňuje řada skutečností. Jedním z významných faktorů, v jehož mezích se představy
daného pracovníka o dobrém výkonu jeho práce mohou realizovat, jsou pracovní podmínky.
V tomto článku se zaměřujeme na analýzu současných pracovních podmínek sociálních pracovníků
zajišťujících na kontaktních pracovištích (KoP) ÚP ČR agendu příspěvku na péči (PnP).Zobrazit text

Cílem článku je popsat konkrétní způsoby řešení dilematu sociálních pracovníků, kteří se rozhodli
dilema mezi subjektivně vnímanou potřebou prosazovat práva klientů a mocenskými tlaky ze
strany zadavatele řešit volbou prosazování práv klientů. Zároveň chceme ukázat, jaké důsledky
měla tato volba pro jejich další profesní fungování.Zobrazit text

Příspěvek se zabývá tématem sociálního vyloučení a postoji komunálních politiků k lidem
ohroženým tímto fenoménem. Za klíčového aktéra v sociálním začleňování lidí ohrožených
sociálním vyloučením je v mnoha odborných studiích považována obec a její samospráva.
Ve fungování a podpoře sociálně vyloučených lidí je však mezi obcemi velký rozdíl. Zobrazit text

Článek odpovídá na otázku „Jaké mají žáci druhých a třetích tříd se zrakovým postižením postoje
k užívání alkoholu a cigaret?“. Žáci se zrakovým postižením jsou z hlediska užívání alkoholu a cigaret
a jejich rizik velkou neznámou. Výzkumy o jejich postojích nebyly dosud provedeny. Zobrazit text