Hodnocení potřeb duševně nemocných

Hynek Kalvodavá, Pavla Šelepová

Medailon autora:

Mgr. Hynek Kalvoda je absolventem katedry sociální práce FF UK v Praze. Na této fakultě pokračuje v doktorandském oboru sociologie. Zabývá se hodnocením práce týmů v komunitních zařízeních pro duševně nemocné.

Mgr. Pavla Šelepová pracuje jako odborný pracovník v Laboratoři sociální psychiatrie v Psychiatrickém centru Praha.

Abstrakt:

Cílem článku bylo představit pojem „potřeba“ v souvislosti s hodnocením kvality života a potřeb psychiatrických pacientů. Velké důraz byl kladen na zkoumání pojetí potřeb v kontextu rozvoje péče a služeb o duševně nemocné. Článek popisuje tradiční hodnocení potřeb uživatelů péče z pohledu profesionálů, současně seznamuje s nástroji založenými na subjektivním hodnocení potřeb. Mezi ně patří i CAN (Camberwell Assessment of Need), jemuž byla věnována nejrozsáhlejší část článku.

s. 76 – 87