Komunitní plánování sociálních služeb v obci: Zhodnocení nastavení procesu komunitního plánování

Kateřina Glumbíková, Lenka Caletková, Ivana Kowaliková, Marek Mikulec

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá zejména reflexivitou v praxi sociální práce s ohroženými dětmi a bezdomovstvím žen, matek a dětí.

Mgr. Lenka Caletková, Ph.D., je vědecko-výzkumnou pracovnicí na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zaměřuje na strategie individuálního přístupu k dlouhodobě nezaměstnaným klientům využívané pracovníky úřadů práce.

Mgr. Ivana Kowaliková, Ph.D., je vědecko-výzkumnou pracovnicí na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Jejím výzkumným tématem je sociální opora seniorů v obtížných situacích s důsledky pro sociální práci.

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D., je odborným asistentem na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá sociálním vyloučením, bezdomovectvím a sociálním bydlením.

Abstrakt

CÍLE: Cílem článku je tematicky popsat proces komunitního plánování sociálních služeb v dynamičnosti jeho interakce na příkladu jedné konkrétní obce a formulovat doporučení. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Komunitní plánování sociálních služeb chápeme jako metodu, ale také jako proces. METODY: Ve výzkumu jsme zvolili kvalitativní strategii výzkumu a dále postupovali podle tematické analýzy. VÝSLEDKY: Výsledkem výzkumu je vytvoření schématu dynamické interakce prvků procesu komunitního plánování sociálních služeb v obci, do něhož patří motivace a angažovanost, atmosféra ve skupině, participace, smysluplnost, spolupráce a komunikace mezi jednotlivými pracovními skupinami, nastavení členství v pracovních skupinách, osoba manažera pracovní skupiny, cíle a funkčnost. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Článek díky holistickému popisu procesu komunitního plánování sociálních služeb umožňuje obcím a dalším aktérům zkvalitňovat jak nastavení celého procesu v dynamičnosti interakce jeho prvků, tak se zaměřit na specifické významné prvky, jako je např. participace či osoba manažera.

Klíčová slova

komunitní plánování, sociální služby, obec

S. 21-35

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné