3/2021

Metody sociální práce

Přehled online článků k číslu.

Vždycky jsem si myslel, že časopis o sociální práci by měl především, byť ne výhradně, věnovat pozornost způsobům práce s klienty. S chutí jsem se proto stal editorem čísla o metodách sociální práce. Zobrazit text

Článek se zaměřuje na zkušenost s participací v oblasti sociální práce s lidmi, kteří užívají drogy, pohledem lidí s vlastní zkušeností a expertů. Cílem je zodpovědět otázku: Jaká je zkušenost s participací u různých aktérů programů, které zapojují/zaměstnávají lidi se zkušeností s užíváním drog? Zobrazit text