Potřebnost volnočasového centra pro seniory a možnosti využití seniorů jako dobrovolníků: Průzkum ve městě Jihlava

Pavla Radová

Medailon autorů:

Mgr. Pavla Radová je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, oboru sociální práce.

Anotace:

Tato práce se opírá o poznatky o zahraničních komunitních či seniorských centrech, která nabízejí uživatelům řadu služeb a programů. V tomto textu je však akcentována zejména složka trávení volného času seniorů. Práce se zabývá tím, zda senioři chtějí volnočasové centrum na konkrétním sídlišti ve městě Jihlava, a pokud ano, jaký program by takové centrum podle jejich preferencí mělo nabízet. Protože v komunitních centrech je zpravidla využíváno dobrovolníků jako významného zdroje při zajištění chodu centra, ani toto téma nezůstane bez povšimnutí. Pro účely tohoto výzkumu byla použita technika dotazníku. Data byla získána od 204 respondentů.

Klíčová slova:

senioři, komunitní centra, volnočasové aktivity, město Jihlava

s. 134–143