Profil subjektivní kvality života hospitalizovaných psychiatrických pacientů

Eva Goppoldová

Medailon autora:

Mgr. Eva Goppoldová vystudovala bakalářský obor sociální a pastorační práce na Jaboku a Evangelické teologické fakultě UK v Praze a magistersk ý obor sociální práce na Univerzitě Hradec Králové. Pracovala jako sociální pracovnice v Psychiatrickém centru Praha, kde se podílela na výzkumu kvality života. V současné době žije v Kanadě.

Abstrakt:

Postižení subjektivní kvality života pacientů s různými psychiatrickými diagnózami upozornuje na oblasti života subjektivně nemocí nejvíce zasažené a může být východiskem pro sociální práci. Metodologie: 150 pacientů s dg. F2x, F3x a F4x, hospitalizovaných na klinice PCP, vyplnilo při příjmu a propuštění dotazník subjektivní kvality života (SOS-10). Výsledky: Při příjmu i propuštění pacienti nejvíce hodnotili oblast sociální interakce a zájmu, nejméně byli spokojeni s duševním zdravím, a to i přes největší zlepšení v této položce v průběhu hospitalizace. Závěr: Postupné zlepšování subjektivní kvality života a její přetrvávající problematické oblasti, především nespokojenost s duševním zdravím při propuštění, podporují nutnost pozvolného přechodu pacientů do běžné komunity, s využitím všech dostupných možností extramurálních služeb. Výchozím bodem může být zachovalá a vysoce hodnocená oblast sociální interakce a zájmu.

s. 60 – 75