Inspirace pro praxi

Text

 • Případy sociální pracovnice denního centra pro osoby bez přístřeší
  Případ s dobrým koncem Petra (40 let) přišla do Denního centra zhruba v půlce února 2019. Přišla tam zároveň s jejím  přítelem Vaškem (45 let), který se také stal uživatelem služeb Denního centra. Petra byla  zpočátku velmi uzavřená, byla schopna si říct pouze o to, co potřebuje, tudíž které služby Denního centra bude využívat, ale nijak se nebavila – ani s personálem, ale ani s …
 • Sociálna práca, internetový životný štýl a digitálna gramotnosť
  V príspevku sa zameriavame na urgentnú potrebu reflektovať informačné technológie a virtuálne prostredie internetu a sociálnych sietí vo výučbe a v praktickej sociálnej práci, ako spôsobu novej interakcie medzi subjektom a objektom sociálnej práce. …
 • Paliativa – slovo neznámé, obávané i laskavé
  Praha 8. 1. 2021 – Paliativa je často skloňovaným slovem. Pro mnoho Čechů je však stále neznámé, k jejich škodě, bohužel. Paliativní péče a léčba je totiž velkým pomocníkem ve chvíli, kdy se člověk ubírá ke konci svého života, někdy v řádu let a někdy měsíců či týdnů. Je dobré vědět jaké jsou ještě nejen medicínské, ale i sociální možnosti pomoci, co člověk prožívá a jak být prospěšně se svým …
 • Pro kvalitní legislativu je nutné propojení s terénem
  V Ostravě ho zajišťuje dluhová platforma Zadluženost českých domácností je problémem, který přímo ovlivňuje celou řadu dalších oblastí – míru nezaměstnanosti, kvalitu bydlení, dostupnost zdravotní péče či vzdělávání, kriminalitu, recidivu a další. Současně je v mnoha případech příčinou sociálního vyloučení jednotlivců a rodin, vede k sociálním i zdravotním problémům a ohrožuje základní potřeby …
 • ktpp tým sociální práce
  O nemocniční paliativní péči s Kateřinou Tichou
  Sociální práce ve zdravotnictví s sebou nese nejen úlohu prostředníka mezi nemocným a světem mimo nemocnici, k jejím specifikům patří také znalost diagnóz a jejich odraz v sociální oblasti. Právě kombinace sociálních a zdravotních problémů je náročná na psychiku sociálního pracovníka – např. pokud jde o vážné, život ohrožující onemocnění. K tomu všemu přistupuje i náročnost komunikace, …
 • Multidisciplinární týmy pomáhají řešit problémy rizikových lokalit v Ostravě
  Potká se policajt, socka, učitelka, starosta, ápékáčko, ospoďačka a aktivista aneb sedm speciálních týmů složených z profesionálů v oblasti prevence kriminality i zástupců místních obyvatel působí na území Ostravy. Jejich smyslem je včasné rozpoznání a pojmenování problémových jevů v rizikových lokalitách a hledání jejich efektivního řešení. Zároveň v místě přirozeně tvoří síť …
 • Rodinný průvodce – podpora pečujících trochu jinak
  Neformálně pečující jsou často podporovanou skupinou, které se věnuje řada organizací. Nejčastější pomoc je formou kurzů, seminářů či jinými skupinovými aktivitami. Tím, že naše organizace poskytuje služby v domácím prostředí, rozhodla jsem se i tímto směrem nabízet pomoc a podporu pečujícím, a zúročit tak 21 let zkušeností. Chtěla bych se s Vámi níže podělit o některé své dovednosti při …
 • Sociálna asistencia ako súčasť nízkoprahových harm reduction služieb pre vylúčené komunity ľudí užívajúcich drogy a ľudí pracujúcich v pouličnom sexbiznise
  Úvod Cieľom príspevku je poukázať na momentálny stav harm reduction služieb na Slovensku a konkrétnejšie priblížiť špecifiká pomoci cieľovým skupinám ľudí užívajúcich drogy a ľudí pracujúcich v pouličnom sexbiznise najmä v oblasti zdravia a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Príspevok tiež popisuje praktickú rovinu práce s klientmi a klientkami v rámci sociálnej asistencie.…
 • Podpora osob s diagnostikovaným duševním onemocněním v komunitní péči s důrazem na koncept zotavení
  Zotavení – naděje a kvalita života i přes příznaky nemoci V současném teoretickém pojetí zdraví můžeme sledovat obecný posun od jeho zjednodušujícího chápání jako absence příznaků nemoci ke komplexnímu pojetí (Zacharová et al., 2007). V oblasti péče o duševní zdraví to nejvíce reflektuje koncept zotavení, který je postaven na přesvědčení a zkušenosti, že z duševní nemoci se lze zotavit. V rámci …
 • Příklady práce z dluhové poradny v Kladně
  Příběh s pozitivním koncem Paní Jana se obrátila na Dluhovou poradnu Pobočky Diakonie Církve bratrské v Kladně v létě roku 2014 s tím, že by potřebovala pomoc vyřešit svoje nemalé finanční závazky. V této době jsme teprve začínali realizovat pomoc lidem, kteří jsou zatíženi dluhy a spustili jsme v rámci naší organizace projekt s názvem „Nebýt otrokem dluhů“. Paní …