Ke komunitní práci mě dovedl osud

Sri Kumar Vishwanathan se narodil 15. listopadu 1963 ve městě Quilon ve státě Kérala v Indii. Je vystudovaný fyzik. Od roku 1997 v České republice se věnuje romské menšině a usiluje o zlepšení jejího soužití s majoritní společností. Je předsedou občanského sdružení Vzájemné soužití. Žije v Ostravě.

Narodil se v Indii, studoval v Moskvě, Londýně i v USA. Původním povoláním fyzik, dnes aktivista, pedagog a sociální pracovník Sri Kumar Vishwanathan, se soustavně věnuje lidskoprávním a sociálním otázkám v Česku.

Když se Kumar Vishwanathan jako student Přírodovědecké fakulty Univerzity Patrika Lumumby v Moskvě seznámil s českou studentkou na stáži, jistě netušil, že o čtyři roky později – v roce 1990 – již budou manželé bydlící v Olomouci. Rok pracoval na různých nekvalifikovaných pozicích, až v roce 1991 dostal nabídku spolupracovat při zakládání československo-britského bilingvního gymnázia v Olomouci na Hejčíně. Vytvářel metodiku a osnovy, následně učil předmět fyziky na anglické části gymnázia. Při realizaci gymnazijního projektu jej britští kolegové pozvali na Kings College. Základem konceptu nového gymnázia bylo skloubit to nejlepší z československého a britského modelu školství.

„Jsou tajemství na světě. Člověk neřídí všechno sám a chvála Bohu za to!“

Přechod do školství a na pedagogickou půdu byl krokem ke komunitnímu přístupu a komunitní práci. V roce 1997 celou Evropu ohromily povodně. Velké škody byly i na Ostravsku, kam se rozhodl odjet pomáhat. Jeho velkým přínosem byla nejen terénní a přímá práce s lidmi, ale také vysvětlování souvislostí a kauzality konfliktů mezi Romy a majoritní společností a uklidňování vzniklého napětí.

Původně plánoval, že odjede do poválečného Sarajeva stavět a budovat školní systém. Překvapilo ho ale, jak po povodních rychle opadla velká vlna solidarity, která se začala drobit a vyvrcholila až v ponižování Romů z postižené ostravské městské části Hrušova. Postiženým obyvatelům bylo tenkrát poskytnuto náhradní bydlení v UNIMO buňkách Na Liščině. V souvislosti s dalšími událostmi té doby a místa vznikla proti ubytování Romů petice a byla jim omezena podpora i dodávky jídla a pitné vody. Vše vyvrcholilo konfliktem. Kumar Vishwanathan se aktivně podílel na zklidnění celé situace, vyjednával a spolu s Ostravsko-opavskou charitní diecézí pomohl ke vzniku projektu Vesnička soužití, realizovanému nově vzniklým občanským sdružením Vzájemné soužití. Součástí projektu je nyní také Komunitní centrum, což je multifunkční budova pro realizaci dlouhodobého sociálního programu.

Patnáct let ve Vzájemném soužití

Již patnáctým rokem pracuje Kumar Vishwanathan ve sdružení Vzájemné soužití a je jeho předsedou. Sdružení se snaží zvyšovat porozumění mezi romskou komunitou a většinovou společností. Pracovníci sdružení přispívají k řešení aktuálních problémů romské komunity, jako je například lichva či nedobrovolná sterilizace. Ve spolupráci s Policií ČR bojují proti narůstající závislosti romské komunity na drogách. Věnují se otázce bydlení sociálně slabých lidí a stejně tak usilují o integraci a mezietnické soužití.

Za svoji činnost dostal Kumar Vishwanathan několik významných ocenění. Je nositelem Ceny Františka Kriegla (1998) Charty 77 za osobní nasazení při sbližování a porozumění mezi Romy a Neromy, ceny Prix Irene (2003) udělené sdružením Tolerance za příspěvek ke zlepšení mezietnického soužití, ceny Alice Garrigue Masaryk (2005) udělené americkým velvyslancem v ČR Williamem Cabanissem za rozvoj lidských práv a podporu sociální spravedlnosti či ceny Ashoka Fellow (2007).

Otázkám lidských práv a sociálním problémům se věnuje i mimo Ostravsko. V současnosti se aktivně zapojuje k uklidnění konfliktů ve městech takzvaného Šluknovského výběžku.

Eliška Barochová