Problematika zaměstnávání osob s trestní minulostí aneb „Máte záznam? Máte smůlu.“

Podle výzkumu společnosti LMC z ledna a února 2015 plných 55 % zaměstnavatelů uvádí, že lidi se záznamem v Rejstříku trestů nezaměstnávají (LMC, 2015). Požadavek čistého trestního rejstříku se objevuje v inzerátech i na pracovní místa, která nevyžadují žádnou kvalifikaci. Valná většina lidí, kteří opouštějí věznice nebo vykonávají některý z alternativních trestů, se tak na trhu práce opakovaně setkává s odmítnutím. Zaměstnání je přitom jedním z klíčů k plnohodnotné reintegraci do společnosti i možnosti splácet dluhy. Pracovní agentura RUBIKON svým klientům nabízí pomocnou ruku a je jednou z dalších možností pro člověka, kterému se pro záznam v Rejstříku trestů nedaří nalézt pracovní uplatnění.

Do Pracovní agentury se klient může dostat několika způsoby. Prvním z nich může být doporučení od probačního pracovníka, sociálního kurátora, z úřadu práce. Dále se o RUBIKON Centru může dozvědět již ve věznici díky našim vězeňským programům, nebo z médií či internetu. Prvním krokem je pak tzv. úvodní schůzka, na níž jsou zmapovány jeho potřeby a kompatibilita s našimi požadavky a nabídkou služeb. V rámci pracovního poradenství se klienti dozvědí, jak napsat životopis, motivační dopis, jak se připravit na přijímací pohovor a uspět u něj. Mezi další témata patří také oblast pracovněprávních vztahů a v neposlední řadě otázka trestní minulosti, o které řada klientů neumí či nechce hovořit.

Pracovní poradce se zajímá o přístup klienta k jeho trestní minulosti a zjišťuje míru motivace ke změně životního stylu. K dispozici je mu portfolio aktivit, do kterých se klient může zapojit. Externě spolupracujeme s psycholožkou, která podrobí klienta pracovní či bilanční diagnostice a může mnoho napovědět o pracovním chování i profilu člověka. Od roku 2014 pořádáme ve výtvarné dílně Assessment centra netradičního formátu, která výtvarné dílně, která umožňují sledovat přístup klienta k neznámé činnosti, chování v novém týmu a schopnost kooperace s „kolegy“. Z Assessment centra si klient odnáší zkušenost s tímto formátem výběrového řízení, která mu v budoucnosti může být prospěšná, a také zpětnou vazbu od spolupracujícího psychologa s podněty k rozvojovým oblastem každého účastníka a k jeho silným stránkám.

Další velmi zajímavou aktivitou jsou Pohovory nanečisto. Inspirací k nim nám byla partnerská organizace Working Chance z Londýna. Jedná se o simulované pohovory našich klientů s představiteli komerčních společností nebo příslušníky státní správy. Klient si v prostředí co nejpodobnějším realitě vyzkouší několikero pohovorů se zkušenými personalisty a dostane od nich cennou zpětnou vazbu. Pohovory nanečisto se těší velmi dobrému ohlasu i od zaměstnavatelů, kteří si během nich nezřídka skutečně vyberou nového zaměstnance a z Pohovorů nanečisto odcházejí často překvapeni vysokou úrovní kompetencí našich klientů a zjištěním, „že jsou to normální lidé jako my“.

Zaměstnavatel po Pohovorech nanečisto:

„Kdybych o trestní minulosti uchazečů nevěděla předem, nepoznala bych to.“

Obrázek 1: Pohovory nanečisto pořádané ve společnosti IBM

Zdroj: RUBIKON Centrum

Kromě práce s klienty hledajícími zaměstnání má pracovní poradce další podstatný úkol, a sice oslovovat a získávat pro spolupráci s agenturou nové zaměstnavatele. Tento úkol není snadný a často se setkáváme se striktním požadavkem na čistý Rejstřík trestů. Vzhledem k tomu, že řada společností má s náborem osob s trestní minulostí jen málo nebo žádné zkušenosti, vytvořili jsme pro ně příručku, která jim pomůže se v této problematice zorientovat a která nese příznačný název Dobrý skutek, dobrá investice (odkaz viz níže). V minulém roce rovněž vznikl stejnojmenný film o cestě úspěšného klienta RUBIKON Centra přes naše služby až k zaměstnání. Vraťme se však k naší spolupráci se zaměstnavateli. Některé společnosti jsou osvícené a věří, že je škoda z náboru vyloučit početnou skupinu potenciálně vhodných uchazečů pro jejich trestní minulost, a zadají nám konkrétní pozici k obsazení. Na ni pak pracovní poradci doporučují prověřené klienty Pracovní agentury RUBIKON. Zaměstnavatelům můžeme rovněž zprostředkovat naši vlastní bohatou zkušenost se zaměstnáváním osob s trestní minulostí, 20 % zaměstnanců RUBIKON Centra se rekrutovalo z řad našich klientů a tato praxe se nám velmi osvědčuje. Tito kolegové pracují nejčastěji na tréninkových provozně-administrativních místech, která jim umožňují získat potřebnou praxi, referenci i upevnit pracovní návyky.

Naše statistiky za rok 2014 ukazují, že každý třetí klient Pracovní agentury RUBIKON nastoupí do zaměstnání s naší pomocí. Jiná naše statistika za tentýž rok praví, že prověřovací proces, který předchází doporučení do zaměstnání, trvá 101 dní a 77 % klientů v novém místě pokračuje i po uplynutí zkušební doby. Podepsáním pracovní smlouvy však spolupráce nekončí. Jsme si vědomi toho, že člověk, který byl třeba delší dobu ve výkonu trestu nebo delší dobu nepracoval, může mít počáteční obtíže s adaptací v novém místě. Proto je pracovní poradce v prvních několika měsících v čilém kontaktu jak s klientem, tak i jeho zaměstnavatelem. Tato praxe se nám velmi osvědčuje.

Příběh dobré praxe

Jana (40) má ekonomické vzdělání ukončené maturitou, ovládá základy angličtiny a absolvovala kurz práce s počítačem na pokročilé úrovni. Před výkonem trestu pracovala mnoho let jako zástupce vedoucího prodejny, mimo jiné u známého maloobchodního řetězce, a také podnikala. Trest odnětí svobody dostala za podvod a dlouhodobé nesplácení směnek a neplnění osobních finančních závazků. Byla odsouzena na 8 let nepodmíněně. Během výkonu trestu pracovala jako dělnice při balení cukrovinek a v údržbě. Z vězení byla propuštěna po čtyřech letech s pětiletou podmínkou a dohledem probačního úředníka.

Klientka Jana oslovila RUBIKON Centrum pár dní po svém propuštění z vězení. Kontaktovala nás, protože našla na internetu pracovní nabídku na místo v call centru u jednoho s námi spolupracujících zaměstnavatelů, kterou jsme inzerovali. Objednala se k nám tedy jako uchazečka o konkrétní pracovní místo, nikoli jako klientka se zájmem o naše poradenství. S těmito uchazeči pracujeme jinak než s klienty poradenství, proces je podobný klasickému náboru prostřednictvím personální agentury. Janu jsme na místo v call centru doporučili. Měla s touto prací již nějaké zkušenosti a celkově byla vhodnou kandidátkou, díky svým dobrým pracovním návykům, bohatým pracovním zkušenostem i středoškolskému vzdělání. Zaměstnavatel ji však po určitém váhání odmítl. Důvodem bylo, že se dopustila majetkové trestné činnosti, které se zaměstnavatelé obávají nejvíce. Lidé, jejichž trestní rejstřík prozrazuje spáchání podobných trestných činů, mají na trhu práce obzvlášť těžkou pozici. V této době jsme hledali nového kolegu na pozici provozního asistenta v naší organizaci a Jana úspěšně prošla výběrovým řízením. Jednalo se o tréninkové místo na dobu určitou 6 měsíců. Dva měsíce před koncem pracovního poměru Jana začala ve spolupráci se svou pracovní poradkyní hledat navazující uplatnění a podařilo se. Nyní již půl roku pracuje jako dispečerka taxislužby a v zaměstnání je velmi spokojena a ve spolupráci s dluhovou poradkyní RUBIKON Centra také podnikla kroky k započetí splácení svých finančních závazků.

Tematické odkazy k článku

Použité zdroje:

LMC. 2015. Ze šikmé plochy zpátky do práce [online]. Praha: LMC. [9. 3. 2015]. Dostupné z: https://www.lmc.eu/zpravodaj-clanek/ze-sikme-plochy-zpet-do-prace-1892#utm_source=teamio.com&utm_medium=email&utm_content=content&utm_campaign=b2b-150222