Přehled téměř 70 organizací působících v trestní justici – RUBIKON Centrum představilo jedinečnou interaktivní mapu

Na konferenci České kriminologické společnosti v Brně byla 21. 1. poprvé představena interaktivní mapa organizací působících v oblasti trestní justice a vězeňství v ČR. Jedná se o výsledek výzkumu, který realizovala nezisková organizace RUBIKON Centrum.

Interaktivní mapa je od včerejška volně dostupná na webových stránkách RUBIKON Centra: https://www.rubikoncentrum.cz/mapa-organizaci/. Umožňuje vyhledat, které organizace v jednotlivých krajích působí a jaké služby v oblasti reintegrace odsouzených poskytují na svobodě i v konkrétních věznicích. Na mapě naleznete téměř 70 organizací, včetně kontaktních informací. Její tvůrci počítají s tím, že bude průběžně aktualizována.

 „Doufáme, že mapa organizací usnadní práci a život všem, kdo potřebují zjistit, kde hledat pomoc. Ať už pro sebe, nebo pro své příbuzné či klienty,“ říká Jana Smiggels Kavková z RUBIKON Centra.

Zmapování organizací a jejich služeb umožnil výzkum, který byl zároveň zaměřen na identifikaci hlavních překážek v úspěšné reintegraci lidí s trestní minulostí a na sběr příkladů dobré praxe z terénu. Realizován byl prostřednictvím rozhovorů s celkem 38 důležitými osobnostmi z oblasti trestní justice ze státní správy (včetně bývalých ministrů spravedlnosti, zástupců Vězeňské služby ČR či Probační a mediační služby), akademické obce i neziskového sektoru. Dále zahrnoval dotazníkové šetření mezi nestátními organizacemi (cca 50 odpovědí) a fokusní skupinu s lidmi s trestní minulostí.

Z dotazníkového šetření o působení nestátních neziskových organizací vyplynulo, že „nevládky“ působí ve všech 14 regionech ČR  – nejvíce v Praze (25 organizací), Středočeském (18) a Ústeckém kraji (16), nejméně pak v Jihočeském (7) a Zlínském kraji (6). Nejvíce poskytují sociální služby (26), pracovní poradenství (18) a dluhové poradenství (18), převažují aktivity s klienty na svobodě (43), ve věznicích operuje jen 24 organizací.

Za hlavní překážky bránící úspěšně reintegraci odsouzených výzkum označil nedostatečnou kapacitu odborných pracovníků a chybějící návaznost práce s klienty před i po propuštění. Omezené kapacity mají i sociální kurátoři, a tak péči na svobodě zajišťují zejména neziskové organizace, kterým však chybí jistota a kontinuita financování a pokrytí jejich službami v různých regionech je nerovnoměrné.

„Počet vězněných v ČR je v přepočtu na počet obyvatel jeden z nejvyšších v zemích EU.  Za branami věznice začíná nejcitlivější období pro úspěšnou reintegraci. Bývalí odsouzení totiž často nemají kam jít, sociální vazby jsou zpřetrhané. Věříme, že propojením s ostatními organizacemi zvládneme tuto otázku do budoucna lépe řešit, společná mapa je první vlaštovka,“ doplňuje Lenka Ouředníčková, ředitelka služeb RUBIKON Centra.

Výzkumné šetření bylo také podpůrným nástrojem pro vznik střešní Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která byla založena v září 2019.

RUBIKON Centrum, z.ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je v získání a udržení práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí. Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek.

www.rubikoncentrum.cz

Acociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) vznikla s cílem spoluvytvářet systém, který úspěšně začleňuje lidi po výkonu trestu zpět do běžného života, zohledňuje potřeby obětí a zvyšuje bezpečnost v celé společnosti. Jejími zakládajícími členy je 10 organizací: Český helsinský výbor, DP WORK, LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Společnost Podané ruce, Romodrom, RUBIKON Centrum, ŠANCE P.R.O. a VOLONTÉ CZECH.

Mgr. Lenka Ouředníčková
e-mail: ourednickova@rubikoncentrum.cz
tel.: 734 491 024