Prohlášení o sociálním bydlení

Toto prohlášení je naším oficiálním příspěvkem do diskuse k problematice sociálního bydlení v České republice. Prohlášení bylo vytvořeno participativními skupinami „Kruh naděje“ v Ostravě, „Hnutí za nové bydlení“ v Brně a „Chceme bydlet!“ v Praze. Prosazujeme právo na bydlení pro každého.

Z naší každodenní zkušenosti víme, že zájmy lidí bez domova a vyloučených z bydlení se mohou rozcházet se zájmy některých aktérů zapojených do nastavování systému sociálního bydlení.

Jelikož se obáváme, že naše skutečné požadavky a potřeby nebudou reálně vyslyšeny a zůstaneme z debaty vyloučeni, shodli jsme se na následujících bodech, které vám předkládáme, a žádáme o jejich zahrnutí do diskuse o nás a s námi.

Žádáme:

 • aby bylo bydlení dosažitelné pro každého bez rozdílů. Chceme především bydlet a žít důstojně i s dluhy. Prostředkem je pro nás finančně dostupné bydlení, ne sdílené. Azylové domy ani ubytovny nechápeme jako bydlení;
 • aby byly byty připravené k bydlení, bez dalších velkých oprav, hygienicky nezávadné, ne spravené jen „na oko“. Žádáme byty, které nepůsobí nemoci nám či našim dětem. K tomu potřebujeme pracovníka, který bude řešit případné nahlášené závady na bytě bez prodlev;
 • aby bylo v bytech základní vybavení (kuchyňská linka, záchod, vana nebo sprchový kout, funkční topení);
 • aby byly byty v různých částech města, ne v „ghettech“;
 • aby sociální pracovníci podporovali v bydlení v bytech, ne kontrolovali;
 • aby sociální pracovníci hájili zájmy nájemníků, ne vlastníků bydlení;
 • zrušení kauce nebo její zafinancování (jsou to vysoké náklady do začátku, v případě, že kauci složí nezisková organizace, vzniká člověku hned dluh na její splácení);
 • aby byla v oblasti bydlení potírána diskriminace v přidělování bytů;
 • aby dostupné a důstojné bydlení garantoval stát;
 • abychom mohli požádat o byt mimo své trvalé bydliště, mají-li tam rodinné či společenské vazby nebo zajištěnou práci. (Nechceme způsobovat migraci za bydlením, leda za prací);
 • abychom byli v oblasti nastavovaní politik bráni jako rovnocenní partneři a ne jen jako objekty sociální politiky.

My, lidé bez domova a lidé vyloučení z bydlení, se cítíme rozhořčení a zklamaní, že se naše situace a přístup kompetentních orgánů nezlepšuje a že je nás čím dál tím víc. V našem společném zájmu je, aby to tak nebylo, a proto se chceme spolupodílet na řešení naší situace.

Praha, Brno, Ostrava 23. 6. 2016

                                               Lidé bez domova a lidé vyloučení z bydlení,
participativní skupiny Chceme bydlet (Praha),
Hnutí za nové bydlení (Brno), Kruh naděje (Ostrava)*
 
_____________________
*Jmenné seznamy signatářů Prohlášení z řad lidí bez domova a lidí vyloučených z bydlení budou na požádání předloženy.