3/2016

Toto prohlášení je naším oficiálním příspěvkem do diskuse k problematice sociálního bydlení v České republice. Prohlášení bylo vytvořeno participativními skupinami „Kruh naděje“ v Ostravě, „Hnutí za nové bydlení“ v Brně a „Chceme bydlet!“ v Praze. Prosazujeme právo na bydlení pro každého. Z naší každodenní zkušenosti víme, že zájmy lidí bez domova a vyloučených z bydlení se mohou rozcházet se zájmy některých aktérů zapojených do nastavování systému sociálního bydlení. Jelikož se obáváme, že naše skutečné požadavky a potřeby nebudou reálně vyslyšeny a zůstaneme z debaty vyloučeni, shodli jsme se na následujících bodech, které vám předkládáme, a žádáme o jejich zahrnutí do diskuse o nás a s námi. Žádáme: aby bylo bydleníZobrazit text

Bytová nouze a bezdomovectví představují zásadní problémy České republiky při řešení sociálního vyloučení a problematiky sociálně vyloučených lokalit. Bydlení je totiž jednou ze základních životních potřeb, která však u narůstající části obyvatel není naplněna. Důležitým krokem, který je na národní úrovni podle Agentury pro sociální začleňování co nejdříve potřeba učinit, je legislativní ukotvení sociálního bydlení a následné vytvoření kapacit pro fungování tohoto systému. Sociální vyloučení a bydlení Situace v oblasti bydlení sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel, kteří mnohdy žijí více či méně odděleně od zbytku majoritní společnosti v takzvaných sociálně vyloučených lokalitách, se v posledních letech výrazně nezlepšila. V některých ohledech můžeme dokonce hovořit o jejímZobrazit text

Sociální pracovníci a manažeři poskytovatelů sociálních služeb, úředníci obecních, krajských i státních úřadů, akademici působící v sociálních vědách a lidé dalších profesí, které mají co do činění se sociálními politikami, nutně musí ve své praxi zažívat četná déjà vu, tedy poznání, že to, co se teď řeší, už se v naší zemi jednou či vícekrát řešilo. Institut pro sociální inkluzi, který vznikl letos jako think tank složený z lidí mnoha profesí se stejným zájmem o chudé a „nechtěné“, začal svou činnost právě tím, že se ohlédl zpět na 26 let trvající, skutečné či předstírané, snahy rozhodovatelů státu a samospráv o spravedlivou a solidární společnost. Mapa hlavních událostíZobrazit text

Je druhý červnový čtvrtek. Jako každý čtvrtek jednou za čtrnáct dní sedíme v menší klubovně a kanceláři zároveň a diskutujeme. Jsme akční skupina „Ženy“ a působíme pod organizací ASLIDO ve městě Ostrava. Témata jsou různá, od starostí o děti, přes lidi na útěku, k opožděným výplatám různých příspěvků a státní podpory až po zkušenosti se zažitým násilím v nejrůznějších podobách. Linka, která se vine všemi těmito sdílenými starostmi a zkušenostmi, se silně dotýká tématu bydlení. Téma bydlení se ukázalo jako zásadní při zpracování informační osvětové divadelní kampaně Ženy na cestě: o ženském bezdomovectví a násilí. Scéna, která mně jako jedné z členek skupiny silně utkvěla v paměti, se dotýkáZobrazit text

Tým programu Pro rodiny organizace IQ Roma servis si jako leitmotiv roku 2016 vybral téma individuální práce s dětmi. V tomto článku bychom rádi ukázali, jak jsme došli k potřebě většího individuálního plánování s dětmi a jaké prostředky, postupy a metody se v současné době učíme používat. Chceme tak inspirovat ostatní sociální pracovníky, kteří se při své práci setkávají s dětmi, a případně uvítáme další nápady. Tým programu Pro rodiny poskytuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě v Brně. Pracujeme (nejen) s romskými rodinami, a to v rámci předškolního klubu pro děti od 3 do 7 let, s jejich rodiči, část týmu pracuje formou case managementu (koordinované spolupráce s odborníky) s rodinami v jejich domácnostechZobrazit text

Roman Matoušek absolvoval studium sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v jeho rámci dlouhodobé stáže v Norsku a USA. Na téže fakultě působil jako vědecký pracovník a odborný asistent a zabýval se výzkumem bytových politik, sociální a prostorové spravedlnosti, rezidenční segregace a integrace. Od roku 2014 působí na Úřadu vlády ČR v Agentuře pro sociální začleňování jako expert pro sociální bydlení. Čím je problematika bydlení chudých důležitá? Důležitost vyplývá z podstaty bydlení, které je zároveň základní životní potřebou, ale také ekonomickým statkem a největší položkou v životních nákladech naprosté většiny domácností. Pokud jednotlivec nebo domácnost nemá stabilní a přiměřené bydlení, jen těžko může uspokojovat svéZobrazit text

Vít Lesák vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později Rozvojová studia na London School of Economics and Political Science (LSE) ve Velké Británii. Po dvou letech práce v zahraničí (Londýn, Angola) působil pět let ve vládní Agentuře pro sociální začleňování, nejprve jako lokální konzultant ve dvou obcích v Ústeckém a Středočeském kraji, později jako metodik lokálních konzultantů zejména v moravských lokalitách. V průběhu těchto let poznal sociální politiky na úrovni místní (v celkem asi 20 obcích), krajské i centrální. Poslední rok působí jako konzultant pro sociální začleňování a inovativní projekty při Odboru sociální péče Magistrátu města Brna a také jako ředitel Platformy pro sociální bydlení. Proč Platforma pro sociálníZobrazit text

Příspěvek stručně představuje projekt statutárního města Ostravy, který se bude realizovat od října 2016 do září 2019 a dojde v rámci něj k vytvoření koncepce sociálního bydlení statutárního města (dále jen SM) Ostravy a k pilotnímu ověření koncepce sociálního bydlení, tedy krizového, sociálního a dostupného bydlení. Město projektem navazuje na své dosavadní inkluzivní aktivity a pokračuje v aktivním působení v oblasti sociálního začleňování. Od července 2014 spolupracuje SM Ostrava s Agenturou pro sociální začleňování[1] a pomocí Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL[2]) zajišťuje co nejadresnější a nejkomplexnější využití prostředků ze tří operačních programů (OPZ, OPVVV, IROP). Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ[3]) představuje sumu projektů, které se budou na území městaZobrazit text

Dne 23. 6. 2016 se členové akčních skupin v bytové nouzi „Hnutí za nové bydlení“ Brno, „Kruh naděje“ z Ostravy a „Chceme bydlet!“ z Prahy sešli na pražském Andělu na akci s názvem „Kulatý chodník“. Proč název ,,Kulatý chodník“? Je to prosté. Kde není střecha nad hlavou, nemůže být kulatý stůl, k diskusím zbývá chodník. Setkání to nebylo jen tak ledajaké. Pozvání přijali ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a ředitel odboru politiky bydlení z Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jiří Klíma. Cílem bylo společně diskutovat připravovaný zákon o sociálním bydlení. Oba pozvaní se vyslovili pro podporu zákona. Paní Marksová konkrétně pronesla: ,,Naše ministerstvo i já osobněZobrazit text

Romodrom, o. p. s., byl založen v roce 2001 a v současnosti působí v 7 krajích České republiky. Jsme poskytovateli registrovaných sociálních služeb a vzdělávacích programů pro předškolní děti. Naší cílovou skupinou jsou lidé sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení, a to bez ohledu na jejich etnický původ. Mezi čtyři nejčastější zakázky, se kterými uživatelé vyhledávají naše služby, patří i řešení problémů spojených s bydlením. Mnoho z uživatelů našich sociálních služeb bydlí v „dočasných“ typech bydlení, jako jsou například ubytovny, či v nevyhovujících prostorách (nelze je přiměřeně vytopit, některé nedisponují tekoucí vodou nebo jsou plné plísní, nachází se ve vyloučených lokalitách se špatnou občanskou vybavenostíZobrazit text