Docent/odborný asistent Katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK (Praha)

Děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pozici docent (či odborný asistent s brzkým zahájením habilitačního řízení) Katedry řízení a supervize UK FHS v oboru sociální práce, případně zdravotně-sociální péče, se zaměřením na tvůrčí činnost v oblasti sociální práce, případně sociální politiky, zdravotně-sociální péče či řízení organizací, jejichž součástí je sociální práce (pracovní úvazek 0,5-1,0 dle dohody).

Náplň práce:

  • podíl na výuce magisterského studijního programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnic-kých organizacích;
  • podíl na výuce doktorského programu Sociální práce;
  • vedení diplomních a doktorských prací.

Od uchazeče očekáváme, že bude v rámci FHS UK rozvíjet svou badatelskou činnost a výhledově se bude podílet na koncepci studijního programu.

Požadavky k výběrovému řízení:

  • kopie dokladů dosaženého vzdělání;
  • strukturovaný životopis;
  • přehled publikační činnosti;
  • zkušenosti s mezinárodními vědeckými projekty.

Nástup: dle dohody. Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 31. srpna 2019 v listinné podobě (razítko poštovního úřadu) na adresu: Fakulta humanitních studií UK Martina Kořínková, personální oddělení U Kříže 8 158 00 Praha 5, či elektronicky na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz

e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz
web: https://fhs.cuni.cz/FHS-2208.html