Doprovázení pěstounských rodin (Vsetín)

Městský úřad Vsetín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa doprovázení pěstounských rodin (sociální pracovník)v odboru sociálních věcí, OSPOD.
Požadavky na uchazeče:
– bezúhonnost,
– požadovaná kvalifikace sociálního pracovníka dle § 110 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– znalost problematiky sociálně-právní ochrany dětí
– komunikační schopnosti, empatie, odolnost vůči stresu, časová flexibilita.

Více na: http://www.vsetin.eu/assets/File.ashx?id_org=18676&id_dokumenty=524694

e-mail: anna.blechova@mestovsetin.cz
web: http://www.vsetin.eu/assets/File.ashx?id_org=18676&id_dokumenty=524694