Kontaktní a terénní pracovník / pracovnice (Praha 2)

Beztíže (terénní programy na Praze 2,3,10 a nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 – Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici: 

 • kontaktní pracovník/ pracovnice pro děti a mládež v nově vznikajícím nízkoprahovém klubu Beztíže² v lokalitě Praha 2 – Nusle;
 • kontaktní a terénní pracovník/ pracovnice pro děti a mládež v lokalitě Praha 2.

Klub Beztíže² bude otevřeným prostorem pro děti a mládeži ve věku 11-21 let. Pracovníci klubu nabídnou klientům zábavu, podporu a pomoc v jejich každodenním životě i při zvládání obtížných situací. Otevřeno bude tři dny v týdnu od 14 do 19 hodin.

Služba je určena především pro dospívající z Nuslí a okolí, z nichž někteří jsou ohroženi sociálním vyloučením či dalšími rizikovými faktory. Přijít k nám mohou bez registrace, docházky a poplatků. Pracujeme na rozhraní sociální práce, sociální pedagogiky, poradenství a prevence. Podstatou naší profese je odborná kontaktní práce s klienty a poskytování služeb jako je informační servis, krizová intervence, poradenství, doprovod či motivační rozhovor.

Klientům nabízíme možnost seberealizace, podporu ve zvládání každodenních i velmi obtížných životních situací, využívání volnočasového vybavení, kontakt s vrstevníky a pracovníky. Aktivně spolupracujeme s dalšími nízkoprahovými kluby, pořádáme řadu aktivit nad rámec sociální služby (preventivní výjezdové akce, workshopy, motivační akce atd.).

Tato pozice vyžaduje zkušenosti, osobní zralost a nasazení pro práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže.

Náplň práce:

 • kontaktní práce s klienty na klubu, poradenství, sociální a sociálně-pedagogická práce
 • podíl na týmových projektech a úkolech (metodika, výjezdové akce, volnočasové akce, workshopy atp.)
 • účast na vzdělávání a týmových setkáních (kurzy, supervize, intervize, team-building, exkurze ad.)
 • 0,5 pracovního úvazku (dle domluvy)
 • pozice sociální pracovník – kontaktní pracovník klubu

Požadujeme:

 • spolehlivost a zodpovědnost
 • zkušenosti, dovednosti a motivaci pro práci s rizikovou mládeží a ohroženými sociálními skupinami
 • dobré komunikační schopnosti
 • vzdělání požadované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • schopnost týmové i samostatné práce
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost pro práci s dětmi
 • časovou dispozici pro 2-3 odpolední služby týdně, jedno dopoledne pro porady a intervize
 • motivaci pro další vzdělávání a osobní rozvoj
 • zájem a předpoklady pro dlouhodobou spolupráci
 • nástup září 2015

Uvítáme:

 • pracovní zkušenost z terénního programu či některého nízkoprahového klubu, z lektorování programů primární prevence
 • zkušenosti a chuť podílet se na nových rozvojových projektech
 • znalosti z oboru sociální práce, prevence, pedagogika, etopedie, romistika, psychologie, sociologie • pohybové, umělecké, tvůrčí a další dovednosti atraktivní pro cílovou skupinu
 • iniciativu k realizaci nových programů pro cílovou skupinu

Nabízíme:

 • smysluplnou a užitečnou práci v profesionálním prostředí pod supervizí
 • dynamickou práci se zajímavou cílovou skupinou
 • podíl na rozvoji kultury organizace Beztíže
 • sdílení odborného know how
 • možnost seberealizace a osobního rozvoje
 • otevřenost k realizaci vlastních nápadů
 • podíl na rozvoji nově vznikající služby
 • otevřený tým zkušených kolegů
 • tarifní platové ohodnocení s možnými odměnami

V případě zájmu zašlete výhradně na adresy odstrcil@ulita.cz a stahlova@ulita.cz nejpozději do 19.8.2015:

 1. svůj životopis s přiloženou fotografií
 2. stručný motivační dopis
 3. telefonní kontakt email označte v řádku Předmět slovy “Výběrové řízení“ Beztíže Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3, 130 00

Kontaktní osoba: Mgr. David Odstrčil telefon: 777 153 744 E-mail: odstrcil@ulita.cz

http://beztize.ulita.cz/

e-mail: stahlova@ulita.cz
web: http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=5019